Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dyskusja o patentach

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej zachęca wszystkich zainteresowanych do wyrażania opinii na temat unijnego prawa patentowego w zakresie oprogramowania. Publiczna debata prowadzona jest za pośrednictwem internetowego forum uruchomionego przez UKIE 21 czerwca br.

Przypomnijmy, że według deklaracji UKIE forum umożliwi "społeczne konsultacje nad projektami nowych aktów prawnych i kluczowych dokumentów Unii Europejskiej na każdym etapie procesu decyzyjnego". Opinie i wnioski z dyskusji mają trafiać do poszczególnych ministerstw i urzędów. Zainteresowanie forum (aktywność uczestników) na razie jest dosyć umiarkowane, ale trzeba mieć na uwadze, że działa ono dopiero tydzień.

Na razie uruchomiono e-debaty dotyczące: usług na rynku wewnętrznym oraz projektu regulacji w zakresie partnerstwa publiczno prywatnego. Najnowsza propozycja dyskusji związana jest z "projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera."

http://www.debata.ukie.gov.pl