Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dyrektorzy nie są przekonani do blogów

Dyrektorzy z listy Fortune 1000, nie są przekonani do blogów. Tylko 30% z nich przyznało, że dobrze rozumie czym jest blog internetowy.

Tylko 5% uważa, że blogi zyskują na wiarygodności jako platforma komunikacji. O tym, że blogi nie są ważną formą komunikacji, było przekonanych 62% członków zarządu największych firm.

Zaledwie 3% z zarządzających uważa, że blogi są dobrym narzędziem do budowania zaufania do marki. 74% jest zdania, że blogi nie nadają się, lub prawie się nie nadają, do budowania zaufania do marki.

Mniej niż 1% z dyrektorów firm z listy Fortune 1000 sądzi, że blogi są dobrym narzędziem do napędzania sprzedaży. 70% z nich uważa, że użyteczność blogów do tego celu jest znikoma.

Tylko 30% dyrektorów uznało, że dobrze rozumie, czym jest blog internetowy. Niewiele ponad 20% z ankietowanych dyrektorów czyta blogi związane z prowadzoną przez nich działalnością.

Blogi korporacyjne są w USA coraz popularniejsze, mają je takie firmy jak General Motors, Microsoft, Boeing, Kodak. Powstają strony internetowe, jak Business Blog Consulting, o tym, jak ważne są blogi korporacyjne w komunikacji z klientem. Magazyn Fortune opublikował artykuł "Why there's no escaping the blog?"

Badanie "Stan blogów korporacyjnych 2006", zostało przeprowadzone przez firmę Harris Interactive na grupie 150 losowo wybranych dyrektorów z listy Fortune 1000.

Więcej o badaniu: eMarketer.