Dyrektorzy nie są przekonani do blogów

Dyrektorzy z listy Fortune 1000, nie są przekonani do blogów. Tylko 30% z nich przyznało, że dobrze rozumie czym jest blog internetowy.

Tylko 5% uważa, że blogi zyskują na wiarygodności jako platforma komunikacji. O tym, że blogi nie są ważną formą komunikacji, było przekonanych 62% członków zarządu największych firm.

Zaledwie 3% z zarządzających uważa, że blogi są dobrym narzędziem do budowania zaufania do marki. 74% jest zdania, że blogi nie nadają się, lub prawie się nie nadają, do budowania zaufania do marki.

Mniej niż 1% z dyrektorów firm z listy Fortune 1000 sądzi, że blogi są dobrym narzędziem do napędzania sprzedaży. 70% z nich uważa, że użyteczność blogów do tego celu jest znikoma.

Tylko 30% dyrektorów uznało, że dobrze rozumie, czym jest blog internetowy. Niewiele ponad 20% z ankietowanych dyrektorów czyta blogi związane z prowadzoną przez nich działalnością.

Blogi korporacyjne są w USA coraz popularniejsze, mają je takie firmy jak General Motors, Microsoft, Boeing, Kodak. Powstają strony internetowe, jak Business Blog Consulting, o tym, jak ważne są blogi korporacyjne w komunikacji z klientem. Magazyn Fortune opublikował artykuł "Why there's no escaping the blog?"

Badanie "Stan blogów korporacyjnych 2006", zostało przeprowadzone przez firmę Harris Interactive na grupie 150 losowo wybranych dyrektorów z listy Fortune 1000.

Więcej o badaniu: eMarketer.