Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dyplomy uniwersyteckie złotem

Według nowego raportu OECD w ciągu ostatnich siedmiu lat liczba absolwentów wyższych uczelni w Polsce, Czechach i na Węgrzech podwoiła się. Dyplom uniwersytecki oznacza najczęściej znacznie większe zarobki i szanse na prace.

Ludzie z wyższym wykształceniem mają znacznie wyższe płace niż ci ze średnim, mają też o wiele większe szanse na znalezienie pracy - wynika z dorocznej kumulacji statystyk edukacyjnych przedstawionej przez OECD.

Na Węgrzech pensje osób z wyższym wykształceniem są ponad dwukrotnie wyższe od średniej płacy osób ze średnim wykształceniem. W Wielkiej Brytanii jest to odpowiednio 59%, w USA - 86%, a w Czechach - 79%. Na drugim krańcu skali jest Dania, gdzie różnica wynosi 25%, a w Hiszpanii 29%. W krajach takich jak Austria, Belgia, Dania, Francja, Irlandia, Hiszpania i Wielkie Brytanii, gdzie proporcja wykształconych osób w wieku 25 - 64 lata znacznie wzrosła, zmniejszyło się bezrobocie, a zarobki w tej grupie wzrosły.

W ciągu siedmiu lat podwoiła się studentów w Polsce, Grecji, na Węgrzech i w Południowej Korei. Nabór na wyższe uczelnie o 20% lub więcej wzrósł w Finlandii, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Według raportu, w Polsce, Finlandii, Australii, Islandii i Szwecji ponad 70% młodych ludzi idzie na uniwersytety. Największe fundusze na edukację w gronie krajów OECD kładzie natomiast Korea Południowa, przy czym, szczególnie na poziomie uniwersyteckim, istotny udział w tym wysiłku ponoszą firmy prywatne.

Nadal jest jednak wiele krajów gdzie ludzie w wieku 20-24 są bez studiów i pozostają już poza procesem edukacyjnym. Najgorzej sytuacja przedstawia się w Turcji (56% w tej grupie ma średnie lub niższe wykształcenie), Portugalii (odpowiednio 47%), Hiszpanii (32%), Islandii (29%)we Włoszech (25%). Gorsze osiągnięcia edukacyjne w 19 z 27 krajów (skąd dostępne są statystyki) mają przy tym młodzi mężczyźni.