Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dynamiczny wzrost rynku DSL

W pierwszym kwartale br. łącza DSL na całym świecie posiadało 73,426 mln abonentów - wynika z raportu firmy Point Topic, przygotowanego na zlecenie DSL Forum. Najwięcej użytkowników korzysta z takich łączy w Chinach.

W pierwszym kwartale br. przybyło 9,5 mln abonentów linii DSL na całym świecie. Przyrost podwoił się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W pierwszych trzech miesiącach br. z DSL korzystało prawie 73,5 mln osób.

Dynamiczny wzrost rynku DSL

LIczba abonentów DSL

Najwięcej posiadaczy szerokopasmowych łączy jest w Chinach - prawie 14 mln osób korzysta tam z DSL. W pierwszym kwartale br. w Chinach przybyło 2,85 mln abonentów tej technologii dostępowej. Na drugim miejscu znalazła się Japonia z liczbą ponad 11 mln linii DSL. Stany Zjednoczone uplasowały się dopiero na 3 miejscu (10,5 mln)

Jak wskazują autorzy badania, liczba osób korzystających z linii DSL przyrasta bardzo szybko, co związane jest z większą dostępnością łączy oraz spadkiem ich cen.

Dynamiczny wzrost rynku DSL

Penetracja DSL

W Stanach Zjednoczonych technologia DSL miała 28% udziału w szerokopasmowym rynku w marcu 2003 roku. Obecnie wzrosły one do 42%.

Analizy wykazują, że DLS pozostanie najpopularniejszą technologią szerokopasmowego dostępu do internetu. Liczba abonentów usług dostępnych poprzez sieci telewizji kablowych dopiero w 2007 r. zbliży sie do poziomu 70 mln i wyniesie ok. 68 mln.