Duża strata Netii po dwóch kwartałach

Skonsolidowane przychody Netii za I półrocze 2002 r. wzrosły do 294,7 mln zł. Holding zanotował stratę netto w wysokości 526 mln zł.

Ten sam okres ub.r. Netia Holdings zamknęła przychodami w wysokości 255,1 mln zł i stratą przekraczającą 87,7 mln zł.