Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Droższy e-pakiet

Fortis Bank podniósł opłaty za obsługę e-pakietu, rachunku obsługiwanego przez system bankowości internetowej [email protected]

Od początku stycznia miesięcznie trzeba zapłacić ponad dwukrotnie więcej – 7 zł zamiast 3zł. Fortis wprowadził ponadto dla użytkowników e-pakietu opłaty za wystawienie potwierdzenia przelewu, w wysokości 3 zł.

Wydanie karty Visa Electron nadal będzie bezpłatne, podobnie jak wypłaty i transakcje dokonywane przez bankomat w kraju i na świecie. Rachunek oprocentowany jest na 4,5 proc. w skali roku. Wymagane miesięczne wpływy na to konto są 10-krotnie mniejsze, niż jest to wymagane w przypadku innych rachunków indywidualnych w banku. E-pakiet jest obsługiwany przez system [email protected], umożliwiający dostęp do rachunku przez Internet lub telefon.