Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Droższe reklamy w Gadu-Gadu

W związku z dużym zainteresowaniem reklamodawców przed wejściem spółki Gadu-Gadu na giełdę ceny reklam w komunikatorze znacząco wzrosły.

Przykładowo: ceny banerów 400x50 wzrosły o 10 tys. zł. Z 30 tys. do 40 tys. zł w weekendy oraz z 40 tys. zł do 50 tys zł. w dzień powszedni.

Przedstawiciele sieci reklamowej Ad.net podwyżkę cen tłumaczą znaczącym wzrostem zainteresowania reklamą w komunikatorze Gadu-Gadu.

- Zainteresowanie formami reklamowanymi w komunikatorze Gadu-Gadu jest olbrzymie, stąd podwyżki cen reklam - powiedziała Marta Wertelecka, kierownik działu sprzedaży sieci reklamowej Ad.Net.

Reklamodawców, którzy zlecą emisję reklamy przed 18 września, a jej emisja nastąpi przed 17 listopada będzie obowiązywał poprzedni cennik.

Olbrzymie zainteresowanie jest najprawdopodobniej związane z wejściem Gadu-Gadu na giełdę. Niedawno spółka poinformowała, że zamierza wejść na GPW pod koniec tego roku. Przedstawiciele spółki, Dom Maklerski IDM SA, zapowidają, że ma ona zamiar pozyskać z emisji rekordową kwotę 50 - 100 mln zł.

Według danych Megapanel/PBI z Gadu-Gadu korzystało w czerwcu 5,65 mln użytkowników (real users). Jest on najpopularniejszym komunikatorem w Polsce.

Szczegółowy cennik reklam w komunikatorze Gadu-Gadu.