Droższe reklamy w Gadu-Gadu

W związku z dużym zainteresowaniem reklamodawców przed wejściem spółki Gadu-Gadu na giełdę ceny reklam w komunikatorze znacząco wzrosły.

Przykładowo: ceny banerów 400x50 wzrosły o 10 tys. zł. Z 30 tys. do 40 tys. zł w weekendy oraz z 40 tys. zł do 50 tys zł. w dzień powszedni.

Przedstawiciele sieci reklamowej Ad.net podwyżkę cen tłumaczą znaczącym wzrostem zainteresowania reklamą w komunikatorze Gadu-Gadu.

- Zainteresowanie formami reklamowanymi w komunikatorze Gadu-Gadu jest olbrzymie, stąd podwyżki cen reklam - powiedziała Marta Wertelecka, kierownik działu sprzedaży sieci reklamowej Ad.Net.

Reklamodawców, którzy zlecą emisję reklamy przed 18 września, a jej emisja nastąpi przed 17 listopada będzie obowiązywał poprzedni cennik.

Olbrzymie zainteresowanie jest najprawdopodobniej związane z wejściem Gadu-Gadu na giełdę. Niedawno spółka poinformowała, że zamierza wejść na GPW pod koniec tego roku. Przedstawiciele spółki, Dom Maklerski IDM SA, zapowidają, że ma ona zamiar pozyskać z emisji rekordową kwotę 50 - 100 mln zł.

Według danych Megapanel/PBI z Gadu-Gadu korzystało w czerwcu 5,65 mln użytkowników (real users). Jest on najpopularniejszym komunikatorem w Polsce.

Szczegółowy cennik reklam w komunikatorze Gadu-Gadu.