Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dożywocie dla hakerów?

Osoby, które włamując się do komputera wyrządzą osobom prywatnym lub instytucjom poważne szkody, mogą zostać w USA skazane na dożywotnie więzienie. Takie rozwiązanie zawiera rozważany właśnie przez amerykański Senat projekt nowej ustawy dotyczącej bezpieczeństwa publicznego.

Propozycję skazywana szczególnie niebezpiecznych hakerów na wieloletnie lub nawet dożywotnie więzienie sformułowali przedstawiciele Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nowa ustawa została już zatwierdzona Izbę Reprezentantów - oczekuje teraz jedynie na akceptację Senatu.

Ustawa dotyczy utworzenia specjalnego urzędu (departamentu), który będzie zajmował się walką z największymi współczesnymi zagrożeniami - terroryzmem, handlem narkotykami oraz tzw. cyberterroryzmem.

Propozycje zgłoszone do niej przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego zakładają m.in.:

- skazywanie na dożywocie hakerów, których działalność może zagrażać ludzkiemu życiu;

- możliwość prowadzenia ograniczonej inwigilacji osób podejrzewanych o takie działania bez nakazu sądowego.