Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dotcomy się kurczą

30% europejskich dotcomów jest zagrożonych upadkiem a wartość 150 najlepszych z nich spadła w ciągu roku o trzy czwarte – wynika z raportu PricewaterhouseCoopers i Fletcher Advisory. Dekoniunkturę najlepiej znosi 25% czołowych firm rankingu, które utrzymały swoje pozycje.

Według raportu „Internet 150”, 30% europejskich dotcomów może być zagrożonych wyczerpaniem źródeł finansowania i upadłością, jeśli nie odwrócą się aktualne trendy w sektorze internetowym. “Głównymi beneficjantami Internetu będą w przyszłości przedsięwzięcia hybrydowe, czyli spółki starej gospodarki posiadające internetowy kanał sprzedaży. Internetowe działy tych spółek już teraz stanowią 75% całej europejskiej branży internetowej. Oczekuje się, że spółki te osiągną zysk średnio o połowę szybciej, niż spółki, których cała działalność skupia się w Internecie” - ocenia Kevin Ellis, partner w dziale PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services.

Raport jest analizą wskaźników płynności gotówkowej i cen akcji 150 najlepszych notowanych europejskich spółek internetowych, opracowywaną przez PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services i firmę doradczą Fletcher Advisory. Pomimo pesymistycznych perspektyw, 25% najefektywniejszych europejskich firm internetowych utrzymało swoje pozycje w zestawieniu Internet 150 PwC pomiędzy styczniem a wrześniem 2001 roku. Firmy te osiągnęły wskaźniki przewyższające indeks FTSE 100 i straciły w tym okresie jedynie ułamek swojej wartości.

Odsetek rentownych spółek w rankingu Internet 150 zmniejszył się do 24% w I połowie br., z 38% w końcu ub. roku. Średnie wskaźniki płynności gotówkowej skróciły się do 11 miesięcy w II kw. 2001 roku, w porównaniu do 17 miesięcy na przełomie roku. Kapitalizacja rynkowa spółek rankingu Internet 150 zmniejszyła się o prawie 75% w okresie od czerwca 2000 do czerwca 2001, z 200 mld EUR do 54 mld EUR. “Spółki czysto internetowe ucierpiały podwójnie – wskutek rozczarowania inwestorów oraz ogólnej dekoniunktury. Wobec braku zewnętrznych źródeł finansowania, spółki te muszą zweryfikować swoje modele biznesowe w wyścigu o rentowność.” – powiedział Toby Jennings, dyrektor w Fletcher Advisory.

Dekoniunktura przyczyniła się do stagnacji sprzedaży wśród spółek sektora B2B przez cztery kolejne kwartały. Średnia wartość wyniosła 10 mln EUR. Z kolei sprzedaż wśród spółek B2C rosła przez cały rok, by w II kw. 2001 roku osiągnąć średnią wartość 14 mln EUR, w porównaniu z 6 mln EUR w tym samym okresie ub. roku. Choć tempo wzrostu osłabło w II kw. 2001, nadal było wyższe niż tempo penetracji Internetu wśród użytkowników domowych. To oznacza, że wydatki internautów w Sieci rosną.