Dotcomy się kurczą

30% europejskich dotcomów jest zagrożonych upadkiem a wartość 150 najlepszych z nich spadła w ciągu roku o trzy czwarte – wynika z raportu PricewaterhouseCoopers i Fletcher Advisory. Dekoniunkturę najlepiej znosi 25% czołowych firm rankingu, które utrzymały swoje pozycje.

Według raportu „Internet 150”, 30% europejskich dotcomów może być zagrożonych wyczerpaniem źródeł finansowania i upadłością, jeśli nie odwrócą się aktualne trendy w sektorze internetowym. “Głównymi beneficjantami Internetu będą w przyszłości przedsięwzięcia hybrydowe, czyli spółki starej gospodarki posiadające internetowy kanał sprzedaży. Internetowe działy tych spółek już teraz stanowią 75% całej europejskiej branży internetowej. Oczekuje się, że spółki te osiągną zysk średnio o połowę szybciej, niż spółki, których cała działalność skupia się w Internecie” - ocenia Kevin Ellis, partner w dziale PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services.

Raport jest analizą wskaźników płynności gotówkowej i cen akcji 150 najlepszych notowanych europejskich spółek internetowych, opracowywaną przez PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services i firmę doradczą Fletcher Advisory. Pomimo pesymistycznych perspektyw, 25% najefektywniejszych europejskich firm internetowych utrzymało swoje pozycje w zestawieniu Internet 150 PwC pomiędzy styczniem a wrześniem 2001 roku. Firmy te osiągnęły wskaźniki przewyższające indeks FTSE 100 i straciły w tym okresie jedynie ułamek swojej wartości.

Odsetek rentownych spółek w rankingu Internet 150 zmniejszył się do 24% w I połowie br., z 38% w końcu ub. roku. Średnie wskaźniki płynności gotówkowej skróciły się do 11 miesięcy w II kw. 2001 roku, w porównaniu do 17 miesięcy na przełomie roku. Kapitalizacja rynkowa spółek rankingu Internet 150 zmniejszyła się o prawie 75% w okresie od czerwca 2000 do czerwca 2001, z 200 mld EUR do 54 mld EUR. “Spółki czysto internetowe ucierpiały podwójnie – wskutek rozczarowania inwestorów oraz ogólnej dekoniunktury. Wobec braku zewnętrznych źródeł finansowania, spółki te muszą zweryfikować swoje modele biznesowe w wyścigu o rentowność.” – powiedział Toby Jennings, dyrektor w Fletcher Advisory.

Dekoniunktura przyczyniła się do stagnacji sprzedaży wśród spółek sektora B2B przez cztery kolejne kwartały. Średnia wartość wyniosła 10 mln EUR. Z kolei sprzedaż wśród spółek B2C rosła przez cały rok, by w II kw. 2001 roku osiągnąć średnią wartość 14 mln EUR, w porównaniu z 6 mln EUR w tym samym okresie ub. roku. Choć tempo wzrostu osłabło w II kw. 2001, nadal było wyższe niż tempo penetracji Internetu wśród użytkowników domowych. To oznacza, że wydatki internautów w Sieci rosną.