Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dotcomy mają się coraz lepiej

Jak donosi Webmergers, w trzecim kwartale br. w USA. znacząco spadła liczba bankructw i upadków w sektorze firm internetowych.

W trzecim kwartale zakończyło swoją działalność 29 firm, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku, zanotowano w USA aż 119 bankructw. Oznacza to 76-proc. zmniejszenie liczby upadających dotcomów w stosunku do 3Q 2001 roku. Wyniki trzeciego kwartału potwierdzają pozytywną tendencję utrzymującą się w branży; w drugim kwartale zbankrutowały 42 dotcomy, co oznaczało 30-proc. spadek w stosunku do 2Q roku poprzedniego.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Webmergers, w br. zamknięto do tej pory 126 firm internetowych, czyli o 73% mniej niż w 2001 roku, kiedy zakończyło działalność 464 firm. Dla porównania, w samym tylko roku 2000 zaprzestało działalności bądź ogłosiło swą upadłość 895 firm z branży.