Dostęp do Internetu w pakiecie? Uwaga na ulgę podatkową

Telewizja kablowa, dostęp do Internetu i telefon w pakiecie to znakomity sposób na zaoszczędzenie pieniędzy. Korzystając z tego typu oferty można jednak stracić uprawnienia do skorzystania z podatkowej ulgi internetowej. Na co trzeba więc zwrócić uwagę?

Internet w pakiecie z telewizją kablową i telefonem, za wyjątkowo niską cenę, jest idealnym prezentem pod choinkę. Operatorzy usług telekomunikacyjnych starają się przyciągać uwagę świątecznymi ofertami promocyjnymi. Jednak jak się okazuje korzyści mogą zostać zniwelowane przez utratę ulgi internetowej. Na fakturze za korzystanie z pakietu często brakuje wydzielonej pozycji dotyczącej Internetu. Oznacza to brak możliwości skorzystania z ulgi internetowej.

Jak wyjaśnia Gazeta Prawna, jeżeli podatnik w ciągu roku ponosi wydatki na dostęp do Internetu, może w zeznaniu rocznym skorzystać z ulgi internetowej i zmniejszyć dochód podlegający opodatkowaniu o kwotę poniesionych wydatków, nie wyższą od 760 zł. Do korzystania z ulgi uprawniają opłacone faktury VAT wystawione na nazwisko podatnika. Szczególnie istotny jest fakt, że faktura musi zawierać wyszczególnioną opłatę za dostęp do Internetu. W przypadku faktury zbiorczej za pakiet telekomunikacyjny, bez wyodrębnionej opłaty za dostęp do światowej Sieci, ulga nie przysługuje. Podatnik nie będzie bowiem w stanie udokumentować jakie wydatki poniósł na dostęp do Internetu.

Przed zawarciem umowy warto zatem uzyskać potwierdzenie od dostawcy usług, że opłaty za dostęp do Internetu będą wyszczególnione na fakturze. W przeciwnym wypadku należy rozważyć czy promocyjna cena pakietu po uwzględnieniu utraty możliwości korzystania z ulgi internetowej będzie nadal atrakcyjna. Warto podkreślić, że operatorzy nie mają obowiązku wyodrębniania ceny poszczególnych składników pakietu na fakturze. Część firm oferuje klientom dodatkowe bonusy mające zrekompensować brak możliwości korzystania z ulgi podatkowej.

Źródło: Gazeta Prawna