Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dostawca treści dla MSP

Teluk.net będzie dostawcą treści dla wortalu Twoja-Firma.com, kierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw.

Stosowną umowę podpisały w tej sprawie Teluk.net i Banner-Vox. Kontrakt obejmuje dostarczanie artykułów, tekstów i opracowań specjalistycznych przeznaczonych dla użytkowników z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Teluk.net opracuje m.in. serie tematyczne publikacji, z których pierwsza będzie dotyczyła europejskich funduszy pomocowych. Artykuły mają dostarczyć informacji o sposobach uzyskania dotacji, instytucjach biorących udział w programach, jak przygotować wniosek, gdzie ubiegać się o pomoc, kiedy składać aplikacje. Kolejny cykl opracowań poświęcony będzie public relations w małej i średniej firmie.

Pierwsze teksty zostaną opublikowane w czerwcu br. TwojaFirma.com działa od lutego br. , większość przychodów wortalu przynosi reklama; serwis jest w sieci reklamowej IDMnet.