Dostawca treści dla MSP

Teluk.net będzie dostawcą treści dla wortalu Twoja-Firma.com, kierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw.

Stosowną umowę podpisały w tej sprawie Teluk.net i Banner-Vox. Kontrakt obejmuje dostarczanie artykułów, tekstów i opracowań specjalistycznych przeznaczonych dla użytkowników z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Teluk.net opracuje m.in. serie tematyczne publikacji, z których pierwsza będzie dotyczyła europejskich funduszy pomocowych. Artykuły mają dostarczyć informacji o sposobach uzyskania dotacji, instytucjach biorących udział w programach, jak przygotować wniosek, gdzie ubiegać się o pomoc, kiedy składać aplikacje. Kolejny cykl opracowań poświęcony będzie public relations w małej i średniej firmie.

Pierwsze teksty zostaną opublikowane w czerwcu br. TwojaFirma.com działa od lutego br. , większość przychodów wortalu przynosi reklama; serwis jest w sieci reklamowej IDMnet.