Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Doskonałe wyniki SurfControl

Brytyjska firma oferująca oprogramowanie monitorujące internetową aktywność pracowników potroiła sprzedaż w trzecim kwartale tego roku.

Wartość sprzedaży w trzecim kwartale wyniosła 6,7 miliona dolarów przy 2,3 miliona w poprzednim okresie.

Zapotrzebowanie na produkty SurfControl rośnie wraz ze wzrostem liczby terminali podłączonych do Internetu w miejscach pracy. W Stanach Zjednoczonych 30-40 procent czasu spędzanego przez pracowników w Internecie nie ma nic wspólnego ze służbowymi obowiązkami (badania International Data).

Pracodawcom zależy na blokowaniu dostępu do stron o zbyt atrakcyjnej lub kontrowersyjnej treści. Właśnie Stany Zjednoczone są obecnie najlepszym rynkiem dla SurfControl, chociaż większy potencjał wzrostu jest w rynku europejskim.

SurfControl ma 40 tysięcy klientów na całym świecie w tym wielkie korporacje i placówki oświatowe. Przeznacza duże środki na przejmowanie firm z branży. W ostatnim czasie wykupiło CyberPatrol – producenta popularnego „filtru” internetowego na potrzeby domowe – i CSM Security Management.