Doradztwo emerytalne w Sieci

Grupa Zurich Polska uruchomiła na swoich stronach kalkulator do obliczania przyszłej emerytury.

Internetowa symulacja pozwala obliczyć możliwości oszczędzania w ramach Indywidualnego Planu Finansowego w III filarze.

Klient może obliczyć wysokość składki przy wybranej wysokości emerytury lub np. wartość polisy na życie (zakładając odpowiednio wysokie odszkodowanie).

W kalkulatorze chętni wybierają także scenariusz rozwoju sytuacji ekonomicznej w Polsce (co ma bezpośredni wpływ na wysokość przyszłych świadczeń). Symulacja bierze pod uwagę: oczekiwaną realną stopę zwrotu w funduszach emerytalnych i stopę zwrotu z obligacji rządowych, oczekiwany realny wzrost wynagrodzeń, średni czas pobierania emerytury (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn) oraz stawki w kolejnych progach podatkowych.

Bierze się też pod uwagę takie opcje, jak spłata kredytów czy odszkodowania z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Oczywiście, wszystkie wyniki symulacji dotyczą przypadków podpisania umowy z Zurich Polska.