Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dominik Czarnota odchodzi z NK.pl

Struktura własności firmy pozostanie bez zmian. Dotychczasowe obowiązki Czarnoty przejmą pełnomocnicy zarządu odpowiedzialni za rozwój i przychody spółki.

Dominik Czarnota przejął obowiązki prezesa firmy w kwietniu 2011. Zastąpił na tym stanowisku Arkadiusza Pernala, który pełnił tę funkcję od 2009 roku. Do zespołu NK.pl dołączył we wrześniu 2008 roku. Od 2010 pełnił rolę pełnomocnika ds. przychodów spółki.

Jego dotychczasowe obowiązki zostaną podzielone między Marcina Chruszczyńskiego, dyrektora operacyjnego oraz Pawła Petkowicza i Marcina Dobrzynieckiego, pełnomocników zarządu ds. przychodów i rozwoju. Nie podano informacji, by miał zostać wyznaczony nowy prezes spółki. Nie podany został także powód odejścia Dominika Czarnoty z zespołu.

Czarnota rozpoczynał karierę w Interia S.A, potem pracował także dla PTK Centertel. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing.