Domeny.pl ukarane przez UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał spółkę Domeny.pl za umieszczenie w regulaminie zapisu pozwalającego na wprowadzanie do niego zmian bez informowania o tym klientów.

Działalność firmy Domeny.pl zajmującej się m. in. rejestracją domen, od dłuższego już czasu wzbudzała wiele kontrowersji. Od początku śledził i dokładnie opisywał ją "Dziennik Internautów".

Przypomnijmy, iż w ramach przeprowadzanych promocji klienci nie byli odpowiednio i przejrzyście informowani o warunkach umowy i tym samym, nie bedąc do końca ich świadomi podpisywali umowę lojalnościową za zerwanie której groziły oczywiście sankcje finansowe.

Po wielu skargach klientów firma umożliwiła przejście z promocyjnej (i lojalnościowej) umowy na umowę standardową, ale warunki zmiany (konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty i sporządzenia wielu dokumentów w wersji papierowej) również wzbudzały niezadowolenie klientów.

Wiele kontrowersji narosło też wokół regulaminu świadczenia usług przez firmę Domeny.pl, w którym znalazły się zapisy uwzględnione w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonych przez UOKiK: "Domeny.pl sp. z o. o. zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.domeny.pl" (nr wpisu 1491) oraz "Kwota opłaty za usługę jest wnoszona za cały okres i nie podlega zwrotowi, nawet jeżeli Abonent wcześniej z niej zrezygnuje" (nr wpisu w rejestrze 1490). Zapisy, które mimo umieszczenia w rejestrze, przez dłuższy czas nadal funkcjonowały w regulaminie.

Rozwój spraw nabrał dodatkowego tempa, gdy firma Domeny.pl zaczęła straszyć klientów, którzy nie uregulowali swych zobowiązań finansowych, wpisem do Krajowego Rejestru Długów. Okazało się jednak, że do rejestru mogą być wpisaniu tylko ci, którzy zalegają z opłatą za usługę telekomunikacyjną (polegającą na przesyłaniu sygnału w sieci) - a takowych firma Domeny.pl nie świadczy (nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 31 grudnia 2008 r. wydał decyzję o ukaraniu firmy Domeny.pl za stosowanie w regulaminie zapisu, który pozwala na na dokonywanie w nim zmian bez informowania o tym klientów. Urząd nakazał zaniechania tych nieuczciwych praktyk, nałożył karę w wysokości 5556,56 zł (0,2% przychodu osiągniętego przez spółkę w roku 2007 oraz 2% kary jaką Prezes Urzędu może obciążyć przedsiębiorcę) oraz zobowiązał firmę do opublikowania sentencji decyzji na jednej z pierwszych pięciu stron dziennika o zasięgu ogólnopolskim. Odnośnik do decyzji ma się również znaleźć na stronie Domeny.pl przez okres 6 miesięcy (jeszcze go nie ma).

Domeny.pl Sp. z o.o. nie zgadza się z decyzją UOKiK i odwołanie już zostało złożone. Michał Krok, prawnik występujący w imieniu spółki tłumaczy przyczyny złożenia odwołania. Sporna klauzula została uznana za niedozwoloną w oparciu o stary regulamin, tzn. Sąd orzekał o klauzuli znajdującej się w starym, nieobowiązującym regulaminie. Obecnie Domeny.pl stosuje inny regulamin, w którym znajduje się klauzula o analogicznym brzmieniu, jednak dodano do niej inne zapisy, które powodują, że ten niedozwolony skutek polegający na jednostronnej zmianie regulaminu może spotkać się z odmową konsumenta, czego nie przewidywał stary regulamin i dlatego znajdująca się w nim klauzula została uznana za niedozwoloną. UOKiK nie wziął powyższych okoliczności pod uwagę.

Czy obecny regulamin ulegnie zmianie? Regulamin zostanie zmieniony po zaakceptowaniu treści nowego regulaminu przez UOKiK - mówi Michał Krok. Spółka przedstawiła Prezesowi UOKiK wszystkie stosowane wzory umów i regulaminów pod katem ich sprawdzenia, co do zgodności z uprawnieniami konsumentów. Zarówno poszczególne wzory, jak i nowy regulamin ogólny będą wprowadzone dopiero po konsultacjach z UOKiK.

Źródła:http://di.com.pl http://www.uokik.gov.pl

Aktualizacja: 22 stycznia 2009 17:46

Dodaliśmy wypowiedź Michała Kroka, prawnika reprezentującego Domeny.pl Sp. z o.o.