Domeny.pl: kolejne zarzuty niezadowolonych klientów

Bezpodstawne wykorzystanie danych osobowych, żądanie opłat za przedłużenie domeny na 2 tygodnie przed okresem jej wygaśnięcia na podstawie faktur proforma a nie dokumentów VAT - to kolejne zastrzeżenia wobec działalności firmy Domeny.pl.

"I jeszcze jedna prośba, proszę mnie nie straszyc mediami. To takie standardowe, niezbyt wyszukane" - napisał w e-mailu do klienta domagającego się wyjaśnień od spółki Dyrektor ds. Marketingu i PR Domeny.pl - Marcin Majerek.

Czytelnik Internet Standard jednak napisał i zwrócił naszą uwagę na kilka niepokojących sytuacji. Kolejnych zresztą w przypadku spółki Domeny.pl Śledzenie jej obecności w mediach oraz forach dyskusyjnych skomentować można jednym stwierdzeniem "nie ważne jak, ważne, że się mówi".

Zastrzeżenia wysuwane przez klientów wobec spółki Domeny.pl dotyczą m. in. konieczności uiszczania opłat za przedłużenie domeny na 14 dni przed upływem jej wygaśnięcia.

Poinformowano nas, że firma Domeny.pl wysyła do swoich klientów faktury proforma z wystawionym teminem zapłaty o 14 dni wcześniejszym niż wynika to z faktycznej umowy. Wprawdzie pkt 3 rodziału IV Regulaminu świadczenia usług przez Domeny.pl sp. z o.o. mówi że:

Abonent zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat z tytułu świadczonych usług w wysokości wynikającej z aktualnego cennika usług Domeny.pl sp. z o.o., na podstawie faktury proforma.

- to nie wiadomo jednak, jakie są uwarunkowania prawne domagania się opłat na podstawie takiego dokumentu, a nie faktury VAT.

Ponadto fakt, iż wysłanie faktury proforma jest początkiem szeregu działań (liczne upomnienia w formie e-maili oraz sms-ów) podejmowanych przez spółkę Domeny.pl żądającej uiszczenia opłaty w terminie wcześniejszym pozwala mniemać, iż faktura proforma jest traktowana w tym przypadku jako dokument księgowy. W zestawieniu z groźbą naliczenia odsetek (pkt 3 dział IV: W przypadku uchybienia zakreślonego terminu zapłaty Domeny.pl sp. z o.o. jest uprawniona do naliczania odsetek ustawowych) oraz straszeniem Krajowym Rejestrem Długów (pkt 4 dział IV) taka faktura proforma oraz liczne ponaglenia z pewnością skutkują uiszczeniem opłat przed faktycznym terminem wygaśnięcia domeny. Nie sposób również nie zauważyć, że wystawiając faktury proforma zamiast docelowych faktur VAT spółka Domeny.pl ogranicza do minimum ryzyko sytuacji, w której podatek VAT zostanie przez nią odprowadzony, a należna opłata nie wpłynie od klienta.

Michał Krok, prawnik reprezentujący spółkę Domeny.pl wyraźnie jednak tłumaczy: Obowiązek uiszczenia opłaty za domenę, faktura proforma, a obowiązek odprowadzenia VATu i faktura VAT - to dwie niezależne kwestie. Zobowiązanie do zapłaty za domenę w określonym terminie wynika z umowy, na tej podstawie wysyłana jest informacja o terminie zapłaty (faktura proforma), po dokonaniu zapłaty środki są księgowane - wystawiona zostaje faktura VAT - a podatek odprowadzony zgodnie z ustawą o VAT.

Automatycznie również nasuwa się pytanie dlaczego spółka Domeny.pl posługuje się 14 dniowym okresem widniejącym na fakturach proforma? Regulamin milczy na ten temat, jedynie pkt 4 działu IV mówi wyraźnie: Opłaty za usługi winny być wnoszone bez wezwania przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.

Obowiązującym standardem jest również zasada, że na określony termin płatności muszą się zgodzić obie strony. Gdy nie ma ustalonego terminu płatności, to wówczas stosuje się art. 455 kodeksu cywilnego mówiący, że jeżeli termin płatności nie jest oznaczony, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Regulamin mówi jednak jasno: "przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego", co innymi słowy znaczy ostatniego dnia okresu rozliczeniowego.

Aktualizacja: 04 lutego 2009 16:08

Dodaliśmy wyjaśnienie Rzecznika Prasowego GIODO Małgorzaty Kałużyńskiej-Jasak