"Domenowy" sąd polubowny już działa

Biuro sądu polubownego ds. domen internetowych, powołanego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji rozpoczęło już swoją działalność.

Coraz większa liczba sporów dotyczących nazw domen internetowych nie musi być rozstrzygana przez sądy powszechne, lecz przez powołany jeszcze w ubiegłym roku sąd arbitrażowy. Do biura sądu napływają już pytania dotyczące własności domen oraz procedury postępowania arbitrażowego. Wyrok sądu polubownego ma moc prawną równą wyrokowi sądu państwowego, a postępowanie arbitrażowe toczy się szybciej niż przed sądami powszechnymi. Koszt postępowania arbitrażowego także jest niższy.

Regulamin sądu polubownego przy PIIT przewiduje dwa rodzaje postępowań: typowy arbitraż z wydaniem orzeczenia ostatecznego oraz mediacje prowadzone przez wybranego arbitra.

Biuro sądu ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31, pok. 104 tel/fax: 022/621 35 64, e-mail: mailto:[email protected]

Informacje na o sądzie znajdują się też na stronach internetowych PIIT: http://www.piit.org.pl/arbitraz