Domena .pl rośnie najszybciej w Europie

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, rejestr krajowej domeny .pl powiększył się w II kwartale 2011 r. o ponad 70 tys. nazw. Dynamika tego wzrostu jest najwyższa wśród państw Unii Europejskiej. 20 lat od podłączenia Polski do sieci, w domenie .pl funkcjonuje ponad 2 miliony nazw.

Kolejny kwartał pokazuje, jak szybko rozwija się polski Internet. Na koniec pierwszego półrocza

2011 r. w domenie .pl było zarejestrowanych 2 137 522 nazw - co oznacza, że od początku kwietnia do końca czerwca pojawiło się 70 469 nowych wpisów. Dynamika wzrostu liczby nazw domeny .pl wyniosła 1,38%, co daje Polsce pozycję lidera wśród krajów należących do Unii Europejskiej.

Na drugim miejscu znajduje się Hiszpania, gdzie zarejestrowano 1,25% nowych nazw, natomiast trzecia jest Portugalia - 1,19%.

Tempo, w jakim pojawiają się nowe nazwy, daje szansę na prześcignięcie Włochów, którzy są na 4. miejscu w rankingu europejskich rejestratorów (2 208 854 rejestracji).

W polskim rejestrze, który został ustanowiony w 1990 r., znajdują się obecnie ponad 2 miliony nazw. Pierwsze domeny pojawiły się w 1991 r. i należały głównie do uczelni wyższych: "fuw.edu.pl", "astrouw.edu.pl", "camk.edu.pl", "uw.edu.pl", "iiuj.edu.pl", "uj.edu.pl", "cyf-kr.edu.pl". W 1995 r. zarejestrowanych było 91 nazw, 5 lat później - prawie 90 tys., a w 2005 r. - niecałe pół miliona. Milionowej rejestracji dokonano w maju 2008 r.

Domena .pl rośnie najszybciej w Europie

Wzrost liczby domen w Polsce

"Polski rejestr jest najbardziej dynamiczny w całej Europie i to pokazuje, że ma jeszcze duże możliwości rozwoju. Spośród 800 tys. abonentów nazw domeny .pl, około 63 proc. to przedsiębiorcy

a biorąc pod uwagę, że jest ich w Polsce kilka milionów, to znaczna część nie ma jeszcze zarejestrowanej swojej nazwy domeny" - mówi Artur Piechocki, kierownik Działu Domen NASK.

"W perspektywie najbliższych kilku lat dodatkowym elementem wzrostu może okazać się rejestracja nazw domeny przez osoby fizyczne" - podkreśla.

Nazwy w domenie .pl są rejestrowane przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, która jest instytutem badawczym. Rejestracja odbywa się głównie za pośrednictwem partnerów - obecnie ok. 180. Oprócz zwykłych rejestracji, mogą oni zamawiać tzw. opcje, które polegają

na uzyskaniu pierwszeństwa do nazwy domeny w sytuacji, gdy powróci ona do puli nazw domeny wolnych do rejestracji. Okres pierwszeństwa wynosi 3 lata. Rejestrujący mogą również skorzystać z możliwości dwutygodniowego testowania danej domeny pod kątem ruchu i przydatności do celów wyznaczonych przez abonenta.