Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Domena .pl rośnie najszybciej w Europie

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, rejestr krajowej domeny .pl powiększył się w II kwartale 2011 r. o ponad 70 tys. nazw. Dynamika tego wzrostu jest najwyższa wśród państw Unii Europejskiej. 20 lat od podłączenia Polski do sieci, w domenie .pl funkcjonuje ponad 2 miliony nazw.

Kolejny kwartał pokazuje, jak szybko rozwija się polski Internet. Na koniec pierwszego półrocza

2011 r. w domenie .pl było zarejestrowanych 2 137 522 nazw - co oznacza, że od początku kwietnia do końca czerwca pojawiło się 70 469 nowych wpisów. Dynamika wzrostu liczby nazw domeny .pl wyniosła 1,38%, co daje Polsce pozycję lidera wśród krajów należących do Unii Europejskiej.

Na drugim miejscu znajduje się Hiszpania, gdzie zarejestrowano 1,25% nowych nazw, natomiast trzecia jest Portugalia - 1,19%.

Tempo, w jakim pojawiają się nowe nazwy, daje szansę na prześcignięcie Włochów, którzy są na 4. miejscu w rankingu europejskich rejestratorów (2 208 854 rejestracji).

W polskim rejestrze, który został ustanowiony w 1990 r., znajdują się obecnie ponad 2 miliony nazw. Pierwsze domeny pojawiły się w 1991 r. i należały głównie do uczelni wyższych: "fuw.edu.pl", "astrouw.edu.pl", "camk.edu.pl", "uw.edu.pl", "iiuj.edu.pl", "uj.edu.pl", "cyf-kr.edu.pl". W 1995 r. zarejestrowanych było 91 nazw, 5 lat później - prawie 90 tys., a w 2005 r. - niecałe pół miliona. Milionowej rejestracji dokonano w maju 2008 r.

Domena .pl rośnie najszybciej w Europie

Wzrost liczby domen w Polsce

"Polski rejestr jest najbardziej dynamiczny w całej Europie i to pokazuje, że ma jeszcze duże możliwości rozwoju. Spośród 800 tys. abonentów nazw domeny .pl, około 63 proc. to przedsiębiorcy

a biorąc pod uwagę, że jest ich w Polsce kilka milionów, to znaczna część nie ma jeszcze zarejestrowanej swojej nazwy domeny" - mówi Artur Piechocki, kierownik Działu Domen NASK.

"W perspektywie najbliższych kilku lat dodatkowym elementem wzrostu może okazać się rejestracja nazw domeny przez osoby fizyczne" - podkreśla.

Nazwy w domenie .pl są rejestrowane przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, która jest instytutem badawczym. Rejestracja odbywa się głównie za pośrednictwem partnerów - obecnie ok. 180. Oprócz zwykłych rejestracji, mogą oni zamawiać tzw. opcje, które polegają

na uzyskaniu pierwszeństwa do nazwy domeny w sytuacji, gdy powróci ona do puli nazw domeny wolnych do rejestracji. Okres pierwszeństwa wynosi 3 lata. Rejestrujący mogą również skorzystać z możliwości dwutygodniowego testowania danej domeny pod kątem ruchu i przydatności do celów wyznaczonych przez abonenta.