Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Domena .pl dobrym interesem

NASK ogłosiła nowe zasady rejestracji i utrzymywania nazw domenowych, które obowiązywać będą od 18 grudnia. Od połowy stycznia zacznie funkcjonować w naszym kraju sąd polubowny, który zajmie się rozstrzyganiem sporów dotyczących rejestrowania i używania nazw domen internetowych. Od nowego roku będziemy też mogli zarejestrować domenę za pośrednictwem jednej z firm, które będą się tym zajmować, a nie jak dotąd jedynie w NASK.

Do zadań sądu polubownego, powołanego wzorem USA i innych państw europejskich przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, będzie należało rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniami dóbr osobistych i praw do znaków towarowych. Sąd będzie rozstrzygał m.in. spory dotyczące użytkowania nazw w domenie .pl. Działalność sądu arbitrażowego, bez narażenia stron na wysokie koszty umożliwić ma rozstrzygnięcie w krótkim czasie kwestii, komu przysługuje prawo do danej nazwy domenowej. Orzeczenia sądu polubownego traktowane będą na równi (na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego), z wyrokami sądów powszechnych. Jeżeli więc sąd orzeknie, że dany podmiot wykorzystuje daną domenę bezprawnie (np. podszywa się w ten sposób pod inną firmę), jego wyrokiem będzie możliwe zablokowanie i rozwiązanie umowy o utrzymanie domeny.

Nowy rok przyniesie również zmiany, w zasadach rejestracji adresów WWW w domenie .pl. Dotychczas polską domenę narodową można było zarejestrować w NASK, ale rejestracjami takimi, na niejasnych zasadach, zajmowały się także inne podmioty. Teraz firmy, które będą chciały zajmować się rejestracją domen i być przedstawicielami podmiotów chcących zarejestrować domenę, będą musiały podpisać z NASK stosowną umowę. Jak zapowiada jednak NASK, nie każda firma będzie mogła zostać jego partnerem.

Firma, która chce prowadzić taką działalność, będzie musiała uprzednio spełnić kilka warunków. Przede wszystkim musi posiadać minimum 100 zarejestrowanych i opłaconych domen. Musi także mieć możliwość wysyłania e-maili zgodnie ze standardem PGP (Pretty Good Privacy), ponieważ rejestracja domeny będzie odbywać się teraz drogą elektroniczną, a nie jak do tej pory za pomocą papierowych dokumentów.

Dla firm, które będą zarządzać wieloma domenami, działalność taka może okazać się bardzo dochodowa. Czym większą liczbą domen będzie zarządzała dana firma, tym będzie mogła liczyć na większe zniżki w opłatach za ich użytkowanie. Za wymagane minimum sto domen zniżka taka ustalona została na poziomie 10%, ale w przypadku zarejestrowania znacznie większej liczby domen, rabat sięgać może nawet kilkudziesięciu procent. Firmy posiadające zatem dużą liczbę domen, mogą stać się poważną konkurencją dla mniejszych operatorów domen narodowych .pl, którzy będą wnosić wyższe opłaty do kasy NASK.

Do tej pory NASK nie podpisał jeszcze ani jednej umowy z podmiotem, który chciałby świadczyć usługi rejestracyjne.