Dolnośląska Izba Gospodarcza dla biznesu

Dolnośląska Izba Gospodarcza rozpoczyna cykl konferencji pt. "E-biznes w Unii Europejskiej". Celem spotkań będzie przedstawienie możliwości zastosowania w przedsiębiorstwach rozwiązań budowanych na bazie Internetu. Konferencje będą miały miejsce we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Legnicy.

Partenerami DIG w ww. imprezach są TP S.A., MacroSoft Wrocław, MultiBank i Hewlett Packard. Do udziału w konferencjach zostało zaproszonych ponad 700 przedsiębiorstw z regionu a także przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. W trakcie spotkań zostaną omówione dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczące prowadzenia handlu, rozliczeń finansowych oraz bezpieczeństwa danych w Internecie. Prezentowane będą również możliwości pozyskania funduszy z programu PHARE 2001 na rozwój technologii Internetowych w przedsiębiorstwach. Każde ze spotkań składać się będzie z części edukacyjnej i warsztatowej. W pierwszej części organizatorzy zamierzają omówić wpływ zastosowania rozwiązań i narzędzi sieciowych na efektywność handlową oraz polepszenie komunikacji w przedsiębiorstwach. Warsztaty będą służyły prezentacji praktycznego zastosowania omówionych wcześniej zagadnień na przykładzie usług i produktów partnerów DIG. Planowane są 4 konferencje: 12 i 13 czerwca we Wrocławiu, 17 czerwca w Jeleniej Górze, 24 czerwca w Legnicy.

http://www.dig.wroc.pl