Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dochodowy ComArch

Grupa kapitałowa ComArch zanotowała w I półroczu br. 396 tys. zł zysku.

Tak wynika ze skonsolidowanego raportu półrocznego, który opublikowała notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka. 396 tys. zł zysku, grupa kapitałowa wypracowała przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 70,4 mln zł.

Zarząd ComArchu w komentarzu do raportu, poinformował że spółka nadal chce dążyć do zwiększenia w przychodach wartości sprzedaży zagranicznej. W I półroczu br. udział eksportu stanowił 8% przychodów grupy kapitałowej. W analogicznym okresie roku ubiegłego udział ten wynosił 5,4%.

W najbliższym czasie firma chce wydać na inwestycje około 40 mln zł. Na wdrożenie nowych produktów i modernizację istniejących spółka przeznaczy 30 mln, zaś na wzrost sprzedaży zagranicznej do 10 mln.