Dochodowe Yahoo!

Na czwartkowej sesji amerykańskiej giełdy ceny akcji największego amerykańskiego portalu internetowego Yahoo! wzrosły o ponad 21%.

Na tak znaczny wzrost niewątpliwie wpływ miały ogłoszone przez zarząd spółki wyniki finansowe za ostatni kwartał. Przychód Yahoo! wzrósł w tym okresie o 50% i wyniósł 249 mln USD, zysk zaś osiągnął 28,9 mln netto. Warto pamiętać, że jeszcze przed rokiem Yahoo! zanotowało 24 mln USD stratę.

Jak twierdzą analitycy, bardzo dobre wyniki spółki są wynikiem konsekwentnie realizowanej i dobrze zarządzanej strategii firmy. Na stronach Yahoo! pojawia się coraz więcej reklam, a poza tym internauci coraz chętniej korzystają z płatnych usług portalu. Półtora miliona użytkowników korzystających z płatnych serwisów portalu generuje ponad 40% przychodów firmy. Yahoo! będzie wprowadzał więc, jak zapowiadają szefowie spółki, coraz więcej płatnych usług, co ma na celu uniezależnienie go od rynku reklamowego. Warto zauważyć jednak, że sprzedaż reklam w portalu wzrosła o 22%, co stało się dzięki małym i średnim firmom, które coraz bardziej przekonują się do e-reklamy.

Optymistyczne wyniki sprawiły, że zarząd spółki spodziewa się, iż przychód Yahoo! w tym roku wyniesie 930-955 mln USD, zaś tzw. zysk EBIDTA (zysk przed uwzględnieniem amortyzacji) 190-200 mln. W roku 2003 przychody portalu mają być znacznie wyższe niż 1 mld USD, zaś zysk ma osiągnąć 250-300 mln USD.