Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Doceniają i wykorzystują, ale są ostrożni

Według ankiety przeprowadzonej przez ARC Rynek i Opinia oraz agencję BCA 99% dziennikarzy wykorzystuje Internet jako źródło informacji. Jednocześnie jedna piąta ankietowanych dziennikarzy uważa, że od Internetu wiarygodniejsze są „inne media”.

Według przeprowadzonego on-line badania, 99% dziennikarzy deklaruje, że wykorzystuje Internet jako źródło informacji, a 30,5% traktuje go nawet jako najważniejsze źródło. Większe znaczenie miały dla ankietowanych dziennikarzy jedynie własne źródła informacji (38,1%). Dla ponad 88% dziennikarzy praca bez Internetu byłaby trudna.

Dla 57% uczestników badania Internet jest równie wiarygodnym źródłem informacji, jak inne. Co piętnasty badany (6,7%) uważa Internet za najbardziej wiarygodne źródło. Z drugiej strony ponad trzy razy więcej dziennikarzy (22%) jest przeciwnego zdania stwierdzając, że inne media są bardziej wiarygodne.

Internet jest wykorzystywany najczęściej do korespondencji ze „źródłami informacji” (90,5%), przygotowania materiałów do publikacji lub ich emisji (83%), a także wynajdywania informacji, które można wykorzystać (75%). Sześciu na dziesięciu badanych pomysłów na artykuły szuka w Sieci. Dwóch na trzech dziennikarzy obserwuje ponadto w Sieci działania konkurencji i innych mediów.

Ponad połowa dziennikarzy (53%) przeprowadzała już zdalnie wywiad. Około 20% uczestniczyło w konferencji prasowej on-line. 31% ankietowanych spodziewa się wziąć udział w takiej konferencji w ciągu najbliższego roku.

Na ankietę odpowiedziało 105 dziennikarzy wszystkich typów mediów.