Dobry rok dla gazet online w USA

Przychody internetowych wydań amerykańskich gazet wzrosły w zeszłym roku o 31%, wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Newspaper Association of America. Sprzedaż online wyniosła 2,7 mld USD. To nowy rekord.

Wydatki na online, stanowiły 5,4% budżetów wydanych na reklamę u wydawców prasowych. -Gazety konsekwentnie spieniężają swoje przedsięwzięcia online, poprzez zwiększanie zasięgu oraz budowanie lojalności do marki w internecie-mówi CEO NAA John F. Sturm.

W zeszłym roku przychody z wydań papierowych wyniosły 49,3 mld USD, w IV kwartale były o 3% niższe niż rok wcześniej. Sprzedaż ogłoszeń drobnych była o 1,9% niższa.

Patrz także: Wydawcy prasy stawiają na internet