Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dobry kwartał Oracle

W I kw. roku finansowego 2002 sprzedaż aplikacji Oracle w Polsce wzrosła dwukrotnie. Globalne obroty korporacji wyniosły 2,2 mld USD, a sprzedaż Oracle Polska kształtowała się na poziomie 46,5 mln zł.

Oracle poinformował także o stratach wśród swoich pracowników w wyniku terrorystycznego ataku na USA. Zginęło ośmiu pracowników firmy, z których siedmiu pod gruzami budynku World Trade Center, a jedna osoba na pokładzie samolotu United Airlines lot 93. W związku z tym Oracle powstrzymał się od komentowania swoich wyników finansowych na świecie.

W zakończonym 31 sierpnia br. I kw. roku finansowego 2002 sprzedaż aplikacji w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie, zaś ogólne obroty Oracle Polska liczone w dolarach zwiększyły się prawie o 60%. Obroty Oracle Polska w pierwszym kwartale wyniosły 46,5 mln zł, co oznacza 50% wzrostu w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku finansowego. Wzrost obrotów liczony w dolarach wyniósł 59%. Najbardziej, bo o 120%, wzrosła sprzedaż aplikacji biznesowych Oracle. Wzrost sprzedaży licencji oprogramowania Oracle wyniósł 71%, zaś ogólny udział obrotów w tym dziale wzrósł do 83% obrotów ogólnych.

Paweł Piwowar, prezes zarządu Oracle Polska, zapowiedział zwiększenie obecności Oracle w sektorach energetyki, telekomunikacji i bankowości. Zwrócił natomiast uwagę na fakt, że wiele projektów informatycznych z sektora publicznego zostało przesuniętych lub wykreślonych z budżetu z powodu powodzi i ogólnych kłopotów finansowych państwa. Kontynuowane są jednak projekty związane z przystosowaniem polskiego prawodawstwa do przepisów Unii Europejskiej. Firma spodziewa się także uzyskania w tym sektorze „kilku poważnych kontraktów” na sprzedaż Oracle CRM. W opinii Wojciecha Woźniaka, dyrektora sprzedaży Oracle Polska, w minionym kwartale na wyniki firmy wpłynęło m.in. znaczne rozszerzenie przez PKO BP oraz Kredyt Bank posiadanych licencji Oracle. Ponadto zacieśniła się współpraca z polskim oddziałem Hewlett-Packard, który dołączył do konsorcjum wdrażającego System Gospodarki Własnej Oracle w PKO BP. Do najważniejszych kontraktów tego okresu w Polsce zaliczono zakup aplikacji Oracle przez CIECH SA i zawarcie kontraktów aplikacyjnych z ZE Częstochowa oraz z Południowym Koncernem Energetycznym. Wdrożenie w CIECH SA prowadzi Softbank, który zakupił też Oracle E-Business Suite do obsługi własnej działalności.

Korporacja Oracle w skali światowej odnotowała 2,24 mld USD sprzedaży. Zysk netto wyniósł 511 mln USD. Zysk operacyjny to kwota 746 mln USD, co oznacza 13% wzrostu w porównaniu z I kw. poprzedniego roku finansowego. Zysk na akcję wzrósł z 8 do 9 centów.