Dobry kwartał Oracle

W I kw. roku finansowego 2002 sprzedaż aplikacji Oracle w Polsce wzrosła dwukrotnie. Globalne obroty korporacji wyniosły 2,2 mld USD, a sprzedaż Oracle Polska kształtowała się na poziomie 46,5 mln zł.

Oracle poinformował także o stratach wśród swoich pracowników w wyniku terrorystycznego ataku na USA. Zginęło ośmiu pracowników firmy, z których siedmiu pod gruzami budynku World Trade Center, a jedna osoba na pokładzie samolotu United Airlines lot 93. W związku z tym Oracle powstrzymał się od komentowania swoich wyników finansowych na świecie.

W zakończonym 31 sierpnia br. I kw. roku finansowego 2002 sprzedaż aplikacji w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie, zaś ogólne obroty Oracle Polska liczone w dolarach zwiększyły się prawie o 60%. Obroty Oracle Polska w pierwszym kwartale wyniosły 46,5 mln zł, co oznacza 50% wzrostu w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku finansowego. Wzrost obrotów liczony w dolarach wyniósł 59%. Najbardziej, bo o 120%, wzrosła sprzedaż Oracle. Wzrost sprzedaży licencji oprogramowania Oracle wyniósł 71%, zaś ogólny udział obrotów w tym dziale wzrósł do 83% obrotów ogólnych.

Paweł Piwowar, prezes zarządu Oracle Polska, zapowiedział zwiększenie obecności Oracle w sektorach energetyki, telekomunikacji i bankowości. Zwrócił natomiast uwagę na fakt, że wiele projektów informatycznych z sektora publicznego zostało przesuniętych lub wykreślonych z budżetu z powodu powodzi i ogólnych kłopotów finansowych państwa. Kontynuowane są jednak projekty związane z przystosowaniem polskiego prawodawstwa do przepisów Unii Europejskiej. Firma spodziewa się także uzyskania w tym sektorze „kilku poważnych kontraktów” na sprzedaż Oracle CRM. W opinii Wojciecha Woźniaka, dyrektora sprzedaży Oracle Polska, w minionym kwartale na wyniki firmy wpłynęło m.in. znaczne rozszerzenie przez PKO BP oraz Kredyt Bank posiadanych licencji Oracle. Ponadto zacieśniła się współpraca z polskim oddziałem Hewlett-Packard, który dołączył do konsorcjum wdrażającego System Gospodarki Własnej Oracle w PKO BP. Do najważniejszych kontraktów tego okresu w Polsce zaliczono zakup aplikacji Oracle przez CIECH SA i zawarcie kontraktów aplikacyjnych z ZE Częstochowa oraz z Południowym Koncernem Energetycznym. Wdrożenie w CIECH SA prowadzi Softbank, który zakupił też Oracle E-Business Suite do obsługi własnej działalności.

Korporacja Oracle w skali światowej odnotowała 2,24 mld USD sprzedaży. Zysk netto wyniósł 511 mln USD. Zysk operacyjny to kwota 746 mln USD, co oznacza 13% wzrostu w porównaniu z I kw. poprzedniego roku finansowego. Zysk na akcję wzrósł z 8 do 9 centów.