Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dobry kwartał MCI

Skonsolidowane przychody MCI Management w II kw. br. przekroczyły 38,6 mln zł. W całym I półroczu fundusz miał 58,43 mln zł i 4,38 mln zł zysku, co jest rekordowym wynikiem w historii spółki.

Skonsolidowane przychody MCI w II kw. 2004 r. wzrosły ponad trzykrotnie (8,59 mln zł w II kw. 2003), ale obejmował dodatkowe spółki - Travelplanet.pl SA, GeoTechnologies Sp. z o.o. i One-2-One.

MCI spodziewa się jeszcze lepszych wyników funduszu w kolejnych kwartałach, m.in. dzięki ogólnej poprawie koniunktury oraz planowi wyjścia z kilku przedsięwzięć (np.Travelplanet.pl). Przypomnijmy, że MCI chce jednocześnie inwestować w koleje spółki. W latach 2004-2006 MCI zamierza przeznaczyć na nowe projekty ok. 30 mln EUR, z czego 20 mln EUR w ramach funduszu TechVenture 2.0, który w przyszłym roku MCI chce powołać wraz z kilkoma partnerami. Jeszcze w tym roku MCI zainwestuje w 2 - 4 nowe przedsięwzięcia.

Kwartalne wyniki MCI są także dostępne w naszej interaktywnej tabeli TOP200, w której zgromadziliśmy dane finansowe polskich spółek IT w latach 1994-2004.