Dobre wyniki i nowa emisja ComputerLandu

Warszawska spółka, po udanym 2000 roku, chce wykorzystać dobrą passę i wyemitować obligacje zamienne o wartości do 100 mln zł.

Planowana na przełom I i II kwartału emisja obligacji będzie niepubliczną, rozproszy obecny kapitał akcyjny maksymalnie o 11,5 %, choć zarząd wolałby raczej 10 %. Zyski z emisji będą przeznaczone na dokapitalizowanie firm grupy kapitałowej, finansowanie rozpoczętych inwestycji oraz dalsze akwizycje. „Planujemy, że w ciągu najbliższych dwóch lat nasze inwestycje pochłoną 170 mln zł. Pozostałe środki pozyskamy z bieżącej działalności” - powiedział Tomasz Sielicki, prezes zarządu ComputerLandu. Jest to możliwe, gdyż tylko w 2000 r. inwestycje, na które warszawska firma przeznaczyła 73 mln zł, dały ok. 50 mln zł zysku.

Główne cele działalności ComputerLandu i jego grupy kapitałowej, to integracja systemów informatycznych, outsourcing, tworzenie platform telekomunikacyjno-sprzętowych oraz prowadzenie działalności w sektorze e-biznesu. Najgłośniejsze projekty w tym ostatnim obszarze to wirtualna giełda metali ([email protected]), spółka e-Card zajmująca się autoryzacją transakcji kartami płatniczymi, czy wortal medyczny Clinika.pl aspirujący do przekształcenia się w wirtualną giełdą farmaceutyków (nie jest to proste, gdyż ten sektor posiada więcej ograniczeń prawnych w prowadzeniu takiej działalności w Internecie, niż metalowy). „W dalszym ciągu będziemy kontynuować odchodzenie od prostych dostaw sprzętu komputerowego, na rzecz dostawy usług” - deklaruje Tomasz Sielicki. Sektory, w których giełdowy integrator czuje się najmocniej, to publiczny, telekomunikacyjny i zdrowia, choć realizuje też kontrakty w sektorach bankowym i przemysłowym.

Jeśli chodzi o wyniki finansowe za 2000 r., to na tle branży ComputerLand wypadł bardzo dobrze. Wbrew spadkowym trendom, firma pokazała lepsze wyniki finansowe w porównaniu z 1999 r. Sprzedaż netto spółki wzrosła o 6,5 % (z 438 mln zł do 466 mln zł), zaś zysk netto nieco ponad 50% (z 16 mln zł do 24 mln zł). „Nie zamierzamy podawać prognoz finansowych na ten rok. Mogę tylko powiedzieć, że zakładamy jego wzrost o ok. 25% w skali roku w ciągu najbliższych trzech lat” - powiedział Sławomir Chłoń, prezes zarządzający ComputerLandu.

Ostatni raz ComputerLand przeprowadził emisję papierów wartościowych (akcji) w 1995 r. w chwili wchodzenia na giełdę. Wtedy pozyskał 8 mln zł. Od tamtego czasu spółka emitowała jedynie akcje menedżerskie, bądź akcje dla przejmowanych podmiotów.