Dobre wyniki finansowe Interii za I półrocze

Zysk netto spółki w I półroczu wyniósł ponad 5,1 mln zł co oznacza wzrost o 43% w stosunku do analogicznego okresu w 2006 r. Natomiast niemal 31 mln zł wyniosły przychody spółki, to jest ponad 5 mln zł więcej niż w I półroczu ubiegłego roku.

Dobre wyniki zanotowała Interia.pl w samym II kwartale. Zysk netto wyniósł niemal 2,8 mln zł czyli o 16% więcej niż w analogicznym okresie 2006 r., a przychody spółki wzrosły o 17% z niecałych 15 mln zł do ponad 17 mln zł.

Wzrost zanotowały również gotówkowe przychody ze sprzedaży reklam internetowych. Były one o 53% wyższe od wyników I półrocza ubiegłego roku.

Zysk EBITDA po dwóch kwartałach 2007 wyniósł 7 348 tys. zł (wzrost o 36%), a marża EBITDA po II kwartale - 23,8% (w porównaniu do 22,1% po II kwartale 2006 i 17,9% w całym 2006 roku). Jak czytamy w komunikacie prasowym, ogółem sprzedaż gotówkowa Interia.pl wzrosła w I półroczu o 35%.

- Osiągnięte przez Spółkę wyniki w II kwartale są bardzo dobre. W ujęciu kwartalnym odnotowaliśmy najwyższe przychody i wynik finansowy netto w całej historii Spółki, pokonując ambitną zeszłoroczną bazę. Na koniec półrocza utrzymujemy wysoką rentowność na poziomie niespełna 17%. Znacząco przyspieszyliśmy również inwestowanie, jednocześnie zachowując wysokie, pozytywne przepływy operacyjne - mówi Dariusz Mazurkiewicz, wiceprezes zarządu Interia.pl SA, dyrektor finansowy.