Dobre wyniki Gadu-Gadu i Bankier.pl w I kwartale 2008 r.

Spółki Gadu-Gadu S.A. oraz Bankier.pl S.A. poinformowały o dobrych wynikach finansowych uzyskanych w pierwszym kwartale 2008. Grupa Gadu-Gadu osiągnęła zysk netto w wysokości 2 221 tys. zł, a Bankier.pl - 662 tys. zł.

W pierwszym kwartale 2008 roku Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. osiągnęła przychody netto w wysokości 6 431 tys. zł, w porównaniu z 4 143 tys. zł w analogicznym okresie 2007 roku. Zysk netto Grupy Kapitałowej w tym okresie wyniósł 2 221 tys. zł w porównaniu do 1 914 tys. zł zysku netto w tym samym okresie 2007 roku. Stały wzrost przychodów Gadu-Gadu S.A. zawdzięcza m.in. zwiększonej sprzedaży usług reklamowych w komunikatorze Gadu-Gadu, Gadu Radio, serwisie społecznościowym MojaGeneracja.pl oraz rosnącym przychodom z usług telekomunikacyjnych.

Spółka Gadu-Gadu zadebiutowała w styczniu 2007 na GPW, pozyskując kwotę 74 mln zł. Dotychczas Gadu-Gadu S.A. zrealizowała inwestycje za łączną kwotę 5,1 mln zł. Projekty objęły inwestycje zwiększające przychody z rynku reklamy, usług telekomunikacyjnych i z działalności na rynkach zagranicznych.

"W minionym, pierwszym kwartale 2008 udostępniliśmy gry on-line na Ukrainie, zostaliśmy większościowym akcjonariuszem spółki Livechat Software S.A., wprowadzamy kolejne wersje mobilnych wersji komunikatora oraz przygotowujemy się do wydania nowej, przełomowej wersji Gadu-Gadu oznaczonej symbolem 8.0. Jednym z większych projektów w 2008 roku będzie z pewnością uruchomienie usługi wirtualnego operatora telefonii komórkowej oraz kolejne akwizycje" - mówi Piotr Pokrzywa z Zarządu Gadu-Gadu S.A.

Pierwszy kwartał bieżącego roku był udany również dla Bankier.pl S.A. Spółka utrzymała wysoką dynamikę wzrostu przychodów i osiągnęła w tym okresie ponad 4,3 mln złotych przychodów ze sprzedaży, wypracowując przy tym 662 tysiące złotych zysku netto (wzrost o 139% w porównaniu do analogicznego okresu w 2007 roku). W tym samym okresie zarządzany przez spółkę portal Bankier.pl zanotował znaczny wzrostu zasięgu w kluczowej kategorii tematycznej: biznes, finanse, prawo i osiągając 3 miejsce w rankingu oglądalności wyprzedził sekcje biznesowe trzech spośród największych portali horyzontalnych.

"Bardzo nas cieszą wyniki pierwszego kwartału, który z reguły jest jednym z najsłabszych okresów w roku dla większości spółek funkcjonujących na rynku mediów, a mimo to osiągnięte przez Bankier.pl wskaźniki dynamiki wzrostu są lepsze niż, te które zakładaliśmy w prognozie dla całego 2008 roku" - powiedziała Joanna Kuzdak, prezes zarządu Bankier.pl S.A. Tym bardziej potwierdza to, że ogłoszona przez nas niedawno prognoza dla tego roku jest nie tylko ambitna, ale i co najważniejsze możliwa do zrealizowania." - dodaje Joanna Kuzdak.