Dobre wyniki EDS

Amerykańska firma świadcząca usługi doradcze i integratorskie wypracowała w drugim kwartale zyski większe o 17% w stosunku rocznym. Łączna wartość podpisanych kontraktów osiągnęła w pierwszym półroczu rekordową w historii spółki kwotę 14,5 mld USD.

W II kw. 2001 r. EDS odnotował zysk na akcję w wysokości 62 centów, tj. o 17% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (53 centy za akcję). Zysk netto wzrósł o 18% i zamknął się kwotą 300 mln USD.

Dochody "bazowe" firmy w II kw. br. wyniosły 5,1 mld USD. Oznacza to wzrost o 17 % w stosunku do roku ubiegłego. Wartość umów podpisanych przez EDS w II kw. wyniosła 7 mld USD; wzrosła więc o 15% w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku, kiedy to suma ta wynosiła 6,1 mld USD.

Dwucyfrowy wskaźnik wzrostu dochodów w II kw. dotyczy wszystkich regionów geograficznych oraz segmentów działalności firmy. Dochód podstawowy, liczony po stałym kursie walut, w USA wzrósł o 12%, w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce - o 30%, a w Ameryce Płd. - o 34%. Najlepsze wyniki EDS odnotował w segmencie Information Solutions, który przyniósł wzrost dochodów o 20%. W dziale Business Process Management wzrost dochodów wyniósł 11%. W E-Solutions firma odnotowała 29% wzrost, a dochód z usług konsultingowych wzrósł w omawianym kwartale o 11%.

W II kw. br. EDS podpisał m.in.: piętnastoletni kontrakt na 469 mln USD z FranklinCovey (dostarczającą rozwiązania szkoleniowe) i kontrakt z BellSouth (BS). EDS będzie zarządzać w BS m.in. 16 tys. komputerów osobistych oraz ponad 500 serwerami.

EDS na początku czerwca zakończył przejęcie outsourcingowych zasobów firmy Sabre oraz niemieckiego Systematics. EDS zapowiada ponadto przejęcie Structural Dynamics Research Corporation, działającej na rynku usług związanych z zarządzaniem produktami. Przejęcia te umożliwiła sprzedaż walorów wymiennych na akcje, która przyniosła EDS 1,6 mld USD.

EDS ogłosił też w pierwszym półroczu 2001 rozpoczęcie współpracy z Dell dotyczącej wspólnej sprzedaży kompletnych systemów komputerowych oraz usług w USA. Sojusz ten w ciągu najbliższych 5 lat ma przynieść ok. 500 mln USD dochodu obu firmom. 16 czerwca EDS zawarła sojusz z Sun Microsystems dotyczący m.in. zarządzania witrynami, outsourcingu ośrodków danych oraz ASP, opartych na platformie Sun.