Dobre wyniki Della

Sprzedaż serwerów Della wzrosła na świecie o 30% i przekroczyła trzykrotnie średnią rynkową. Zysk netto za IV kw. ub. r. wzrósł o 16% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego i osiągnął wartość 508 mln USD. Obroty netto firmy wzrosły o 28% i zamknęły się sumą 7,8 mld USD. Obroty w całym roku wzrosły o 26% i wyniosły 31,9 mld USD. Zysk netto wzrósł o 24% i wyniósł 2,3 mld USD.

W IV kw. ub. r. zyski z usług Della osiągnęły wysokość 785 mln USD, o 59% więcej niż w roku ubiegłym. Ponad połowa wpływów ze sprzedaży i ponad 70% zysków operacyjnych spółki pochodziła ze sprzedaży produktów dla wielkiego biznesu, komputerów przenośnych i usług.

Firma w swojej strategii położyła nacisk na dostarczanie korporacyjnych systemów komputerowych, stacji roboczych, serwerów i nośników danych.