Dobre praktyki WOMM wg IAB Polska

Członkowie IAB Polska specjalizujący się internetowym marketingu szeptanym stworzyli Dokument Dobrych Praktyk Marketingu Szeptanego Online.

Opracowany przez grupę ekspertów z IAB Polska Dokument Dobrych Praktyk Marketingu Szeptanego Online służy zdefiniowaniu i prezentacji najlepszych zasad marketingu szeptanego online (buzz marketingu, WOMM), wskazaniu nieprawidłowych technik i uzgodnieniu bazowych reguł obowiązujących wszystkich praktyków stosujących tę formę reklamy. Dokument nawiązuje do kodeksu etycznego marketingu szeptanego (WOMM), utworzonego w 2008 roku przez Word of Mouth Marketing Association

Dobre praktyki WOMM opracowane przez IAB Polska adresowane są do reklamodawców, agencji reklamowych, agencji PR, agencji świadczących usługi z zakresu marketingu szeptanego online, uczestników kampanii oraz witryn i serwisów WWW, w których mają miejsce działania marketingu szeptanego. Przestrzeganie zasad ujętych w Dokumencie nie jest obowiązkowe, jednak stosowanie się do nich potwierdza profesjonalizm działania agencji.

Pobierz Dokument Dobrych Praktyk Marketingu Szeptanego Online . Więcej informacji dotyczących standardów i zasad prowadzenia działań WOMM dostępnych jest na stroniehttp://dobrepraktyki-wom.pl .

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska opracował również graficzny znak informujący o członkostwie firmy w strukturach Związku przeznaczony do umieszczenia na stronach internetowych, materiałach prasowych i reklamowych.

Dobre praktyki WOMM wg IAB Polska