Dobre! Wyniki! Yahoo! za 2004 rok

Yahoo zaprezentował wczoraj wyniki finasowe za czwarty kwartał i cały rok 2004. Portal miał przychód w wysokości 3 mld 575 mln USD, zaś zysk netto wyniósł 840 mln USD. Dobrze jak nigdy.

W czwartym kwartale 2004 roku przychody spółki wyniosły 1 mld 78 mln USD. Oznacza to ich wzrost o 62% w stosunku do tego samego okresu w 2003 roku. Zyski operacyjne dla tego okresu wyniosły 235 mln USD, co stanowi 149% wzrost w porównaniu do czwartego kwartału w roku 2003. Zyski netto wyniosły 373 mln USD.

W całym 2004 roku Yahoo miało przychód w wysokości 3 mld 575 mln USD. Wzrost w stosunku do 2003 roku wyniósł więc 120%. Zyski operacyjne zamknęły się kwotą 689 mln USD, co stanowi wzrost o 133% w stosunku do 2003 roku.

Zyski netto za cały 2004 rok wyniosły 840 mln. W 2003 roku było to 238 mln USD.

Aktualizacja: 19 stycznia 2005 16:31

Przychody związane z opłatami za usługi marketingowe wyniosły za czwarty kwartał 2004 roku 911 mln USD, co oznacza ich wzrost o 67% w stosunku do 2003 roku. Samo pozycjonowanie przyniosło spółce 38 mln USD, co stanowi wzrost o 15%. W 2003 roku ta usługa przyniosła Yahoo! 33 mln USD. Yahoo! Zarabia również na płatnych usługach premium services. Osób korzystających z nich było 8,4 mln pod koniec ubiegłego roku. W 2003 roku korzystało z nich 4,9 mln osób.

W samych Stanach Zjednoczonych przychody spółki za czwart kwartał miały wartość 775 mln USD, co stanowi wzrost o 42% w stosunku do 2003 roku. Przychody spoza Stanów Zjednoczonych wzrosły aż o 156% i wyniosły 303 mln USD.