Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dobra kondycja europejskiego rynku hostingu

Rynek usług hostingowych w Europie Zachodniej osiągnie do roku 2006 wartość ponad 5 mld USD.

Jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez IDC, rynek usług hostingowych w Europie Zachodniej wart był w roku 2001 1,9 mld USD. Analitycy IDC prognozują, że w roku 2006, wartość tego rynku osiągnie 5,56 mld USD. Oznacza to złożony roczny wzrost wartości (Compound Annual Growth Rate - CAGR) na poziomie 23%, aż do 2006 roku.

IDC przewiduje, że firmy brytyjskie i niemieckie w nadchodzących latach nadal będą dominować na europejskim rynku hostingu. Do firm z tych dwóch krajów należało w roku 2002 aż 60% rynku hostingu w Europie Zachodniej. Do roku 2006 brytyjskie i niemieckie firmy mają, zdaniem analityków z IDC, utrzymać 56 proc. udział w rynku.