Do walki z cyberprzestępcami Policja potrzebuje ludzi i sprzętu

Oszustwa komputerowe są zdaniem prawie 44% ankietowanych policjantów znaczącym problemem. Jednocześnie według ich oceny tylko co druga jednostka Policji nie posiada odpowiednio przeszkolonej kadry do ścigania komputerowych oszustów, a procedur na wypadek zgłoszenia oszustwa nie ma odpowiednio opracowanych co czwarta jednostka.

Do walki z cyberprzestępcami Policja potrzebuje ludzi i sprzętu
W dniach 5-6 lipca w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zostaną przedstawione wyniki badań nad przestępczością teleinformatyczną. Dają obraz stanu przygotowania Policji do walki z przestępczością komputerową.

Zdezorientowani i źle wyposażeni

Prawie 40% ankietowanych uznało, że ich jednostka nie jest przygotowana do ścigania oszustw komputerowych. Trzy czwarte badanych uważa, że ich jednostka nie posiada odpowiedniego oprogramowania komputerowego, a 63% jest zdania, że liczba osób pracujących w jednostce jest zbyt mała.

Świadomość wsparcia

31% respondentów określa swoją znajomość technicznych możliwości ścigania oszustów jako średnią. Niemniej wielu z nich jest świadomych, że wsparcia mogą im udzielić policyjni i cywilni eksperci.

Policjanci najczęściej proszą o pomoc Allegro, częściej niż portale internetowe czy banki internetowe i dużo częściej niż CERT, organizacje płatnicze takie jak VISA i MasterCard czy jednostkę TP S.A. - Abuse. Wynika to zapewne z faktu, że oszustwa na platformach aukcyjnych są - według deklaracji ankietowanych - zgłaszane stosunkowo najczęściej, obok oszustw związanych ze sprzedażą towarów oraz oszustw z wykorzystaniem kart płatniczych.

Zdecydowanie najlepiej badani ocenili współpracę z Allegro.pl. Na "piątkę: oceniło je ponad 36% ankietowanych. Przewagę ocen "dostatecznych" otrzymały portale WP.pl, Onet.pl oraz bank Inteligo.

Najczęściej zgłaszane

Najczęściej zgłaszanym oszustwem internetowym w jednostkach, w których pracują ankietowani policjanci, okazały się oszustwa na aukcjach internetowych. Liczbę takich zgłoszeń może jeszcze zwiększyć wprowadzony jesienią ubiegłego roku na Allegro Program Ochrony Kupujacych, którzy mogą liczyć na zwrot wylicytowanej kwoty do wysokości 300 zł w przypadku nieotrzymania towaru lub otrzymania produktu, który znacznie różni się od opisywanego, po spełnieniu podstawowego warunku: zgłaszenia oszustwa na Policję.

Prawo dobre nieskuteczne

45% ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że dodatkowe przepisy są niezbędne dla efektywniejszego ścigania sprawców oszustw komputerowych. Jednocześnie w odpowiedziach na pytania o konieczność wprowadzenia nowych przepisów można zaobserwować spore rozbieżności. Mniej więcej tyle samo policjantów uważa, że niezbędne są dodatkowe przepisy określające obszar i granice działania organów ścigania przy ściganiu sprawców oszustw komputerowych, co policjantów, którzy zdecydowanie nie godzą się z tym stwierdzeniem. Zdaniem ankietowanych na pewno narasta potrzeba regulacji ułatwiających ściganie przestepców w skali międzynarodowej.

Dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego przez nadkomisarza dr Jerzego Kosińskiego z Instytutu Kształcenia Funkcjonariuszy Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm. Ankiety zostały rozesłane do wszystkich posiadaczy kont pocztowych w Policyjnej Sieci Transmisji Danych oraz w domenach: policja.gov.pl i województwo.policja.gov.pl. Na ankietę odpowiedziało 3600 funkcjonariuszy (choć nie wszyscy odpowiedzieli na wszytkie pytania ankiety).