Do celu z mapą w telefonie

Wg ostatniego raportu comScore M:Metrics wyraźnie wzrasta popularność korzystania z map za pośrednictwem urządzeń mobilnych. W porównaniu do ubiegłego roku liczba abonentów korzystających z tego typu usług wzrosła w Europie o 42%, a w Stanach Zjednoczonych aż o 82%.

Raport comScore głosi, iż w porównaniu do ubiegłego roku liczba abonentów wykorzystujących mapy w telefonie komórkowym wzrosła w Europie średnio o 49% (najbardziej w Wielkiej Brytanii - 72%, najmniej we Włoszech - 34%), a w Stanach Zjednoczonych o 82%. Z badań wynika, iż w maju 2008 r w Stanach Zjednoczonych z tego typu usług korzystało 8%, a w Europie 3% abonentów. Najbardziej popularnym urządzeniem wykorzystywanym do mobilnej obsługi map jest w Stanach Zjednoczonych iPhone, a w Europie telefon Nokia N95 i N70.

Wg raportu comScore z mobilnych map korzysta się przede wszystkim podczas podróży własnym samochodem (średnio 68% w Europie, 86% w Stanach Zjednoczonych) oraz w mniejszym stopniu w trakcie korzystania w publicznych środków transportu (średnio 24% w Europie, 15% w Stanach Zjednoczonych). Zdecydowanie więcej Europejczyków (27%) niż Amerykanów (15%) sięga po mobilne mapy podczas spacerów, biegania czy jazdy na rowerze. Przy czym ta ostatnia usługa jest najbardziej popularna w Wielkiej Brytanii (41%).

W opisywanym raporcie dane świadczące o wzroście popularności map mobilnych zaprezentowano w zestawieniu z wyraźnie mniej dynamicznym i imponującym poziomem popularności map osiąganych za pośrednictwem PC. Okazuje się, że jedynie we Włoszech oraz Francji zauważyć można kilkunastoprocentowy wzrost zainteresowania tego rodzaju usługami (odpowiednio 15% i 11% w porównaniu z rokiem ubiegłym), w Stanach Zjednoczonych odnotowano zaledwie 3% wzrost popularności, a w Wielkiej Brytanii o 1 punkt procentowy zmalała liczba użytkowników korzystających z map za pośrednictwem komputerów osobistych.

Analitycy comScore podkreślają, że wzrost popularności mobilnych map spowodowana jest większą powszechnością multimedialnych telefonów, a także coraz bardziej różnorodną ofertą aplikacji nawigacyjnych do bezpłatnego pobrania lub kupienia w internecie.

Źródło: http://www.comscore.com