Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dni TP Internet policzone

Telekomunikacja Polska zamierza zlikwidować spółkę TP Internet - donosi Puls Biznesu, powołując się na własne źródła. Informacje o niepewnym losie TPI pojawiały się jednak już dużo wcześniej.

Likwidacja TP Internet ma nastąpić po tym, jak sprzedane zostaną aktywa spółki. Jak wskazuje Puls Biznesu, TPI posiada znaczące udziały w Wirtualnej Polsce (w upadłości), Sklepie Wirtualnej Polski (w likwidacji), w Parkiet Media (wydawca dziennika "Parkiet") i agencji interaktywnej Becomo. TP Internet szuka nabywców tych udziałów, jednak jak dotąd bezskutecznie. Przyczyną ma być zbyt wygórowana cena.

Co prawda w wywiadzie udzielonym Internet Standard we wrześniu br. prezes TP Internet Marek Konarski, podkreślał, że sytuacja spółki jest stabilna, zaznaczył jednak, że sprawozdanie finansowe za rok ubiegły nie zostało jeszcze wtedy zatwierdzone przez wspólników a TPI nie otrzymało comfort letter od TP S.A.

Jak donosiliśmy pod koniec sierpnia br., przyszłe istnienie TPI już wtedy stało pod znakiem zapytania. W rocznym, skonsolidowanym raporcie PAS grupy TP za ubiegły rok była m.in. informacja, że TP Internet jest spółką, której losy są zagrożone. Podobna informacja pojawiła się w raporcie finansowym za półrocze 2004.

TP S.A. zamierza sprzedać aktywa TPI do połowy 2005 roku. To stworzyłoby możliwość likwidacji TPI jeszcze w przyszłym roku.