Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dłuższy Bankier bez reklam

Niespełna dwa tygodnie temu Bankier wprowadził możliwość wykupienia bezreklamowego profilu swojego serwisu; dotychczas z możliwości tej skorzystało kilkaset osób. Serwis zamierza zwiększyć promocję usługi i wydłużyć bezreklamowy abonament.

W pierwszej połowie czerwca Bankier.pl wprowadził możliwość wykupienia na okresy tygodniowe bezreklamowego profilu swojego serwisu. Usługa kosztuje 3 zł i jest aktywowana poprzez wysłanie SMS-a. Według informacji przedstawicieli serwisu, wkrótce będzie można wykupić profil bezreklamowy na miesiąc – usługa ma kosztować 9 zł.

„Dotychczas tygodniowe abonamenty wykupiło u nas łącznie kilkaset osób. Spodziewamy się, że liczba korzystających z usługi znacznie wzrośnie, kiedy rozpoczniemy promocję usługi, m.in. w newsletterach (obecnie ok. 11 tys. użytkowników)” – powiedziała Anna Stankiewicz, Marketing Manager w Bankier.pl.

Usługa jest realizowana we współpracy z One2One. Strony nie ujawniają, w jakim stosunku dzielą się przychodami z „Bankiera bez reklam”.