Dlaczego nie mogą

Centrum na Rzecz Polityki Komunikacyjnej UCLA przedstawiło wyniki sondażu przeprowadzonego wśród przedstawicieli tej części społeczeństwa USA, która nie korzysta z Internetu. Przede wszystkim pytano: dlaczego?

Najwięcej badanych - 28,5% - odpowiadało, że to brak komputera osobistego uniemożliwia im korzystanie z Internetu. Brakiem zainteresowania tłumaczyło swoją absencję w wirtualnym świecie 23% ankietowanych. Ponad 15% ankietowanych przyznało się, że nie potrafi korzystać z dostępu do Sieci i dlatego nie korzysta. Dla prawie 10% badanych (9,6%) korzystanie z Internetu jest zbyt kosztowne.

Według danych Pew Research Center z końca ub. roku, prawie 60% Amerykanów, przegląda regularnie strony WWW, a Internet jest dla nich jednym z ważniejszych źródeł informacji o służbie zdrowia, administracji państwowej oraz potencjalnych zakupach. Według danych Nielsen NetRatings w Stanach Zjednoczonych dostęp do Internetu posiadało w końcu 2002 roku 168,6 mln osób z 283,4 milionowej rzeszy Amerykanów. To stanowi 79% wszystkich Amerykanów w tym przedziale wiekowym, a jednocześnie 29% całej światowej internetowej społeczności.