Divante: raport o zarządzaniu wiedzą w branży marketingu

Co czwarta zbadana przez Divante firma posiada profesjonalne oprogramowanie w zakresie kodyfikacji wiedzy i pomysłów wynika z raportu "Zarządzanie wiedzą i zarządzanie pomysłami w działach marketingu". Wciąż niewielka jest świadomość dostępnych na rynku instrumentów służących gromadzeniu i wykorzystywaniu wiedzy lub zarządzania pomysłami.

Celem badania było określenie stanu wdrożeń narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie wiedzą i wspomaganie kreatywności wśród polskich firm.

W badaniu przeprowadzonym w okresie sierpień - październik 2008 r. wzięło udział 277 respondentów z ogólnopolskich firm. Metodą badawczą była ankieta internetowa.

Raport mówi, że systemy do publikacji dokumentów w sieci intra- bądź internetowej istnieją w 46% badanych firm. Podobnie jest z obiegiem dokumentów (45%). W przedsiębiorstwach, w których takich systemów nie ma 27% ankietowanych chętnie widziałoby takie narzędzia.

Autorzy badania podkreślają, że wiele do zrobienia pozostaje zarówno w dziedzinie narzędzi i systemów informatycznych, jak także w kwestii procedur pracy i kultury dzielenia się wiedzą. Tylko 26% przebadanych firm posiada profesjonalne oprogramowanie w zakresie kodyfikacji wiedzy i pomysłów, a świadomość dostępnych na rynku instrumentów służących gromadzeniu i wykorzystywaniu wiedzy lub zarządzania pomysłami - wynika z raportu - jest wciąż niewielka.

W zaledwie co piątej firmie zostały zaimplementowane systemy do zarządzania pomysłami oraz fora wymiany doświadczeń i giełdy pomysłów.

W dwóch trzecich przebadanych działów technik wspierania kreatywności nie stosuje się wcale, w pozostałych przypadkach jest to głównie dobrze znana "burza mózgów" (76%).

Z raportu wynika również, że większość pracodawców nakłania pracowników do kreatywności i rozwoju oraz nagradza za nie. Pracodawcy nie są jednak przychylni realizacji innowacyjnych pomysłów przez swoich pracowników, dopóki pomysł ten nie zostanie przyjęty przez zarząd lub kadrę kierowniczą.

Raport przygotowała firma Divante (producent oprogramowania do zarządzania wiedzą BiznesWiki i oprogramowania do zarządzania pomysłami LiveBlend) przy współpracy z Mediarun.pl.

Źródło: divante.pl