Digital Avenue prognozuje 4,1 mln zł przychodu w 2010 r.

Przychody na poziomie 4,1 mln zł i ponad 700 tys. zł EBITDA planuje osiągnąć w tym roku Digital Avenue.

"Zdecydowany, blisko dwukrotny wzrost przychodów ze sprzedaży w 2010 potwierdza jakościową zmianę sytuacji Digital Avenue w tym roku. Powiększenie Digital Avenue o Styl.Media oraz poprawa wyników w drugiej spółce z portfela - Medousa po przeprowadzeniu restrukturyzacji, przełożyły się przede wszystkim na poprawę zyskowności operacyjnej Grupy DA. W 2011 roku spodziewamy się dalszego znaczącego tempa wzrostu wyników finansowych" - mówi Piotr Wąsowski, prezes zarządu Digital Avenue.

Według prognozy przychody ze sprzedaży w 2010 roku wzrosną o ok. 80%. Rentowność działania Grupy Kapitałowej Digital Avenue w 2010 roku poprawiła się ponad 7 krotnie.

Zysk EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) według prognozy osiągnie w tym roku poziom ponad 700 tys zł w porównaniu do ok. 100 tys. zł w ubiegłym roku.

Medousa znajduje się w DA od 2007 roku, a Styl.Media od 2010 r.