Dialog zwiększa liczbę abonentów

Telefonia Dialog przyłączyła 40-tys. abonenta w regionie Zielona Góra. Co ósmy abonent w regionie korzysta także z usługi dostępowej operatora.

Dialog wygrał przetarg ogłoszony przez Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA i przyłączył go jako 40-tysiecznego abonenta w Regionie Zielona Góra, pokrywającym obszar dawnego województwa zielonogórskiego. Dialog zainstalował w ZOZ-ie 128 łączy analogowych i 5 łączy

ISDN skonfigurowanych w centrali Centrex II.

Wśród abonentów Dialogu w zielonogórskim regionie prawie 7 tysięcy to firmy i instytucje. 5400 abonentów korzysta także z oferty internetowej Dialogu. W regionie operator obsługuje ok. 73 tysiące linii telefonicznych. Region Zielona Góra przynosi obecnie ponad 12% przychodów całej spółki.

Telefonia Dialog obsługuje obecnie w 9 regionach – odpowiadających d. 9 województwom ponad 500 tys. linii telefonicznych. Z usług operatora korzysta ok. 330 tys. abonentów, z czego około 45 tys. także z usługi dostępu do Internetu za pośrednictwem Dialogu.