Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dialog z Tel-Energo

Telefonia Dialog i Tel-Energo podpisały porozumienie o współpracy. Umowa dotyczy m.in. dzierżawy łączy ogólnopolskiej sieci światłowodowej.

Porozumienie składa się z dwóch części: umowy na dzierżawę przez Dialog łączy od Tel-Energo oraz z tzw. umowy "interkonektowej". Umowa zakłada wykorzystanie wzajemnego potencjału technicznego firm, zapewniając Tel-Energo dostęp do abonentów Dialogu, czyli tzw. usługę "ostatniej mili". Telefonii Dialog daje również możliwość realizacji połączeń międzystrefowych.

Z usług należącej do KGHM Polska Miedź, Telefonii Dialog korzysta już ponad 350 tys abonentów i ponad 50 tys internautów. Spółka Tel-Energo zarządza natomiast ogólnopolską siecią światłowodową o długości ponad 11 tys kilometrów.