Dialog w pierwszym kwartale

Telefonia Dialog zakończyła I kwartał br. stratą netto w wysokości 47 mln zł. Na koniec I kwartału operator obsługiwał ponad 335 tys. linii dzwoniących i 45 tys. internautów.

Starta netto spółki okazała się o 19 mln zł niższa od zakładanej w budżecie. Dzięki restrukturyzacji kosztów, możliwe było m.in. uzyskanie 6,5 mln zł oszczędności. W styczniu br. spółka uzyskała dodatni wynik EBITDA - wyniósł on ok. 10 mln zł. Na koniec pierwszego kwartału operator uzyskał zysk EBITDA na poziomie niemal 30 mln zł. Strata operacyjna wyniosła 8,5 mln zł, o 17,2 mln zł mniej niż w przyjętym wcześniej budżecie. .

Na koniec kwartału TD obsługiwał 335 tys. linii dzwoniących i 45 tys. internautów. Liczba linii dzwoniących przypadających na jednego pracownika spółki wynosi obecnie 260.