Dialog pozyskuje klientów w partnerstwie

Niezależny operator telefonii stacjonarnej Dialog poinformował, że ma w swej sieci około 440 tys. końcowych linii abonenckich i zamierza do końca roku osiągnąć łącznie prawie pół miliona klientów w sieci Telefonia Dialog.

Wzrost o kilkanaście procent liczby abonentów w tym roku operator uzyskuje między innymi dzięki wprowadzeniu nowej polityki lojalnościowej obejmującej współpracę z klientami. Objawiła się ona wdrożeniem i ustabilizowaniem po roku działalności pierwszego tego typu w Polsce programu partnerskiego telefonii stacjonarnej, wzmacniającego relacje z klientami sieci. Obecnie uczestniczy w nim prawie 70 tys. abonentów, co stanowi około 24% wszystkich zarejestrowanych klientów Telefonii Dialog, operującej głównie na terenie Dolnego Śląska i rejonów przyległych.

Uruchomiony oficjalnie w styczniu 2004 r. program lojalnościowy Dialog między nami pozwala na gromadzenie punktów, które są naliczane w zależności od wielkości ruchu generowanego przez abonenta (złotówka brutto na fakturze to jeden punkt w Programie). Oprócz punktów standardowych wynikających z miesięcznego rachunku telefonicznego, abonenci otrzymują także punkty powitalne (staż w sieci) i punkty dodatkowe związane z korzystaniem z usługi polecenie zapłaty. Zgromadzone na koncie punkty abonent można wymieniać według uznania na: rabaty opłat abonamentowych, ryczałty internetowe, pakiety darmowych minut, dodatkowe usługi telekomunikacyjne lub różne nagrody rzeczowe.

Nowe przywileje i korzyści uzyskiwane bez dodatkowych zobowiązań klienta, stanowią zachętę nie tylko do częstszego korzystania z sieci stacjonarnej Dialogu, ale również przyczyniają się do szybszego wzrostu liczby nowych abonentów. Uczestnicząc w programie partnerskim, abonenci najczęściej korzystają z dodatkowych usług telekomunikacyjnych (80%), obejmujących pakiety darmowych minut i rabaty abonamentowe oraz nagród rzeczowych (20%), takich jak zestawy kina domowego czy . Więcej na stronie www.dialog.pl.

Operator ponadto poinformował, że w fazie końcowej znajduje się testowanie sieciowej usługi Triple Play, udostępniającej telefon, telewizję oraz Internet, w dwóch abonenckich grupach testowych (ogólnopolska i techniczna). Zakończenie etapu testowego, podsumowanie wypływających z tego wniosków oraz komercyjne udostępnienie abonentom tych usług przewiduje się na początku drugiego półrocza.