Dialog ma mniej długów

Wrocławski Sąd Rejonowy zarejestrował podwyższenie kapitału Telefonii Dialog o 630 mln zł, poprzez emisję 6,3 mln akcji o wartości 100 zł każda, objętych przez KGHM Polska Miedź SA. Podwyższenie jest realizacją planu restrukturyzacji zadłużenia spółki. Kapitał zakładowy TD wynosi obecnie 1,48 mld zł.

Przypomnijmy, że już w listopadzie br. zarząd KGHM zatwierdził plan restrukturyzacji Telefonii Dialog. Polegał on na podwyższeniu przez KGHM Polska Miedź SA kapitału zakładowego Telefonii Dialog o kwotę 630 mln zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez telekomunikacyjną spółkę. Drugi element planu zakładał dodatkowo umorzenie należności z tytułu obligacji nabytych przez KGHM w kwocie 70 mln zł.

"Restrukturyzacja zadłużenia Telefonii Dialog wobec KGHM Polska Miedź w łącznej kwocie 700 mln zł jest jednym z elementów zmierzających do optymalizacji zaangażowania kapitałowego KGHM w TD" - poinformował zarząd firmy. KGHM podtrzymuje zamiar wycofania się z inwestycji w TD.