Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dialog ma mniej długów

Wrocławski Sąd Rejonowy zarejestrował podwyższenie kapitału Telefonii Dialog o 630 mln zł, poprzez emisję 6,3 mln akcji o wartości 100 zł każda, objętych przez KGHM Polska Miedź SA. Podwyższenie jest realizacją planu restrukturyzacji zadłużenia spółki. Kapitał zakładowy TD wynosi obecnie 1,48 mld zł.

Przypomnijmy, że już w listopadzie br. zarząd KGHM zatwierdził plan restrukturyzacji Telefonii Dialog. Polegał on na podwyższeniu przez KGHM Polska Miedź SA kapitału zakładowego Telefonii Dialog o kwotę 630 mln zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez telekomunikacyjną spółkę. Drugi element planu zakładał dodatkowo umorzenie należności z tytułu obligacji nabytych przez KGHM w kwocie 70 mln zł.

"Restrukturyzacja zadłużenia Telefonii Dialog wobec KGHM Polska Miedź w łącznej kwocie 700 mln zł jest jednym z elementów zmierzających do optymalizacji zaangażowania kapitałowego KGHM w TD" - poinformował zarząd firmy. KGHM podtrzymuje zamiar wycofania się z inwestycji w TD.