Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dialog bez książek

Telefonia Dialog skierowała do Urzędu Regulacji Telekomunikacji skargę na TP Ditel, spółkę zależną TP S.A., która przedstawia zawyżone, zdaniem operatora z Wrocławia, rachunki za wydrukowane książki telefoniczne zawierające numery abonentów Dialogu.

Spółka należąca do TP S.A. zaproponowała, że w nowej edycji książki telefonicznej mogą znaleźć się numery abonentów Dialogu, jeśli operator zapłaci 10 zł za każdy wydrukowany egzemplarz. TP Ditel obniżyło zresztą swoją początkową ofertę, która zakładała zapłacenie 31 zł od egzemplarza książki telefonicznej. TP SA opublikowała już dostarczone spisy abonentów Dialogu, ale odmówiła sprzedaży egzemplarzy przeznaczonych dla klientów Telefonii Dialog po uzgodnionej cenie 6,50 zł za egzemplarz. Operator z Wrocławia zwrócił się więc do URT o wydanie decyzji nakazującej TP S.A. podpisanie umowy, która umożliwi nabycie książek po cenie uzasadnionej kosztami poniesionymi przez TP S.A.

Ponadto jak informuje Dialog, w Regionie Bielsko – Biała na jego żądanie została wstrzymana dystrybucja książek telefonicznych z powodu naruszania ustawy o ochronie danych osobowych. Na stronach książki zostały bowiem podane dokładne adresy abonentów Dialogu. Telefonia Dialog o naruszeniu zapisów ustawy poinformowała Głównego Inspektora Ochrony danych osobowych. Spółka uważa, że błędy powstały z winy wydawcy i on musi je naprawić. 80 tys. egzemplarzy zostało już jednak rozprowadzonych.

Prawo telekomunikacyjne nakłada na operatorów publicznych sieci telekomunikacyjnych obowiązek dostarczania abonentom książek ze spisem wszystkich numerów.