Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dialog będzie miał nowy system billingowy

Operator kontynuuje proces modernizacji platformy informatycznej. ComArch wdroży w Telefonii Dialog najnowszą wersję systemu billingowego Tytan.

Dotychczas operator korzystał ze starszych modułów Tytana: Tytan BS (Billing System) i Tytan CC (Customer Care) 5.2. Projekt migracji do nowej wersji zaplanowano na ok. 12 miesięcy. Jego zakończenie ma nastąpić w marcu 2004 r.

ComArch prowadzi jednocześnie modernizacje pozostałych systemów wykorzystywanych przez Telefonię Dialog. Na mocy zawartej już wcześniej umowy krakowska spółka wdroży u operatora nowe wersje systemu rozliczeń międzyoperatorskich (Tytan Interconnect Biling 3.5) oraz mediacji i kolekcji danych (Tytan MD 2.2). Dialog zdecydował się również wymienić system obsługi klientów internetowych. Oprogramowanie Tytan IC (Internet Console) zastąpił już bardziej funkcjonalny Tytan 3ARTS (Authentication, Authorisation, Accounting, Real-Time Server).

Unowocześnienie platformy informatycznej umożliwi Telefonii Dialog łatwiejsze wprowadzanie nowych usług i zarządzanie planami taryfowymi. Wrocławski operator przygotowuje się do świadczenia usług międzystrefowych i międzynarodowych dla klientów z całej Polski.