Dial-up od Interii?

Interia.pl podpisała wczoraj umowę o współpracy z Energis Polska. Umowa zakłada, że firmy będą współpracowaly w zakresie świadczenia usług dostępu do Internetu - Interia zamierza zaoferować je swoim użytkownikom najpóźniej w trzecim kwartale br.

Przedstawicie portalu poinformowali, że rozpoczęcie przez Interia.pl działalności wirtualnego operatora dostępu do sieci Internet (VISP) to część strategii restrukturyzacji działalności spółki oraz różnicowania jej źródeł przychodów (wdrażanej przez Zarząd portalu od końca 2001 r.).

"Rozpoczęcie przez portal działalności dostawcy usług dostępu do Internetu oznacza pozyskanie przez spółkę kolejnego, znaczącego źródła przychodów" mówi Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu Interii.

Interia i Energis Polska zakładają, że komercyjne uruchomienie wspólnej usługi nastąpi najpóźniej w trzecim kwartale 2003 r. Podpisana wczoraj umowa obowiązywać będzie przez pięć lat od momentu komercyjnego uruchomienia usług będących jej przedmiotem. Umowa zakłada, że przychody z owych usług dzielone będą między Interię oraz Energis Polska.